Årets julegave - vi lanserer kundebonus

Som lokal sparebank ligger det i vår natur å gi tilbake til samfunnet og kundene våre gjennom gavemidler, sponsing og samfunnsansvar. Nå kommer vi med en ekstra julegave til alle våre kunder! I 2020 får du penger tilbake fra oss dersom du har lån, innskudd, eller begge deler i Fana Sparebank.

To damer på benk.jpg

"

Vi syns det er veldig kjekt å kunne gi tilbake gjennom kundebonus. Dette er en fin anledning til å dele litt av vårt overskudd med kundene når vi gjør det godt. Dette er ett av flere grep banken har gjort i 2019, for å ytterligere trappe opp vårt samfunnsansvar

Administrerende direktør Lisbet K. Nærø

Dame på kontor.jpg

Som kunde i Fana Sparebank kan din familie få opp til 16.000 kr i kundebonus. Summen som utbetales til deg er basert på om du har lån, innskudd eller begge deler i banken, samt bankens resultat. Det som er likt er at alle får. Uavhengig av alder, kjønn, inntekt og utdanning, får du kundebonus hos oss.

Hver kunde kan få mellom 100 og 8000 kroner i bonus, basert på hvor høyt lån man har i banken og hvor mye sparepenger man har på sparekonto. For å få maksimal utbetaling på 8.000 kroner for en person, må man ha minst 2.000.000 kroner i lån og 2.000.000 kroner i innskudd.

Hva skjer med nye kunder

Dersom du er ny kunde i Fana Sparebank vil vi beregne ditt kundebonus basert på hvor lenge du har vært kunde. En ny kunde fra juni, vil f.eks. kunne oppnå 50 prosent av maksbeløpet.

Grunnlaget for kundebonus

Grunnlaget for kundebonus og det du får utbetalt, er en gjennomsnittlig verdi, basert på hvordan dine innskudd og utlån har endret seg gjennom året. Det er altså ikke summen som står f.eks. på sparekonto på et gitt tidspunkt som er gjeldende, men utviklingen kontoen har hatt gjennom året.

"

Kundebonus er basert på hvor mye du har i lån og sparepenger, vårt resultat som bank, og hvor lenge du har vært kunde i det gjeldende året.

Administrerende direktør Lisbet K. Nærø

Vekst og fremgang for banken

Volumvekst og styrket nettorente står sentralt i Fana Sparebanks rapport for og per 3. kvartal 2019. Kvartalets rentenetto på 95,4 millioner kroner representerer en økning på 5,2 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Kvartalet sett under ett hadde en vekst i rentenettoen på 5,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Vanlig stilte spørsmål

I Fana Sparebank er det å støtte lokalsamfunnet og gi tilbake til våre kunder gjennom bærekraftig drift, en del av sjelen vår. Dette har vi tenkt å fortsette med ved å utbetale kundebonus til våre kunder

Alle kunder i Fana Sparebank som har hatt innskudd, lån eller begge deler minst én dag i løpet av det foregående året, kvalifiserer til å få kundebonus.

Maksbeløpet du kan få utbetalt er 8 000 kroner. Du må minst ha 2 millioner kroner i lån og minst 2 millioner i innskudd for maks utbetaling. Minimumsbeløpet per person er 100 kroner. Er dere to personer på samme lån og begge har innskudd kan dere få utbetalt opp til 16 000 kroner.

Ja, den utbetalte summen beskattes ned samme skattesats som for alminnelig inntekt

Hvis du har blitt kunde hos Fana Sparebank, eller avsluttet kundeforholdet i løpet av året beregner vi kundebonusen ut ifra hvor lenge du har vært kunde. Har du vært kunde halve året vil du få 50% av maksimalt beløp

Grunnlaget for kundebonus og det du får utbetalt, er en gjennomsnittlig verdi, basert på hvordan dine innskudd og utlån har endret seg gjennom året. Det er altså ikke summen som står på sparekonto på et gitt tidspunkt som er gjeldende, men utviklingen kontoen har hatt gjennom året.

I løpet av våren 2020 vil din andel av kundebonusen være på konto