Mulig streik

Mulig streik

Mulig streik i Fana Sparebank.

I forbindelse med megling i Finansnæringen kan flere av våre medarbeidere bli tatt ut i streik fra i morgen, torsdag 31.05. Følgende av dette vil bli redusert bemanning på våre kontorer. Nettbank, mobilbank og bruk av kort vil fungere som normal under en streik, men dersom det oppstår driftsproblemer kan enkelte tjenester bli utilgjengelig i en kort periode.

Vi oppfordrer våre kunder til å følge med på bankens hjemmesider og på Facebook for mer informasjon.