Årsrapporter

Årsrapport 2013

Året 2015 i sammendrag

Fana Sparebank leverte et godt totalresultat gjennom solid kjernevirksomhet i 2015. Ordinære resultater er påvirket av markedsverdiendringer som følge av markedsuro. Aktivitetsnivået er høyt, og banken har klart å holde det samme nominelle kostnadsnivået som for foregående år. Utlån er økt 1.124 millioner, en veksttakt på 6,9%. Konsernets totalresultat er økt fra 100,2 til 130,6 millioner kroner i 2015, noe som gir en egenkapitalavkastningen på 8,1% for året. Det har vært en god utvikling innen salg av produkter og tjenester fra våre samarbeidende selskaper, og datterselskapene har levert et godt, samlet bidrag til konsernet. Fana Sparebank ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2015.

Les hele årsrapporten for 2015 (link)