Årsrapporter

Årsrapport 2013

Året 2017 i sammendrag

Fana Sparebank-konsernets virksomhet og resultater i 2017 viser positiv utvikling og meget tilfredsstillende resultater. Bankens totalresultat på 220,8 millioner kroner er det høyeste som er registrert i bankens historie. Utviklingen er positiv og i tråd med de langsiktige vekstambisjonene som styret og administrasjonen legger til grunn. Resultatet i 2017 representerer en egenkapitalavkastning på 9,9 prosent.

Les hele årsrapporten for 2017 (link)