Gaver

Gaver

Vi bidrar til en bedre hverdag for barn og ungdom.

Hver eneste dag året rundt, legges det ned mange timer med frivillig arbeid og dugnadsinnsats i lokalmiljøet for å gi barn og ungdom en god oppvekst. Dette stimulerer til en sunn og aktiv hverdag for de yngste gruppene i samfunnet. Gjennom Fana Sparebanks gavefond ønsker vi å bidra inn i dette viktige arbeidet. Vi har derfor valgt å «øremerke» bankens allmennyttige gaver til barn og ungdom i Bergen og omegn.

Retningslinjer for å søke gavemidler fra Fana Sparebank

  • Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, målgruppe og organisasjon.
  • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller formål i regi av kommunale-, fylkeskommunale eller statlige foretak.
  • Eventuelle formål som ikke tildeles gavemidler har ikke krav på begrunnelse.
  • Utdelingen foretas en gang per år.  Søknadsfrist 31. desember.
  • Kun søknader som kommer via elektronisk søknadsskjema blir vurdert. (søknader sendt per epost og post blir ikke vurdert)

Vi vurderer kun søknader som kommer via vårt elektroniske søknadsskjema.

Utdeling midler 2017

Oversikt over utdeling av midler for 2017

Utdeling midler 2016

Oversikt over utdeling av midler for 2016

Utdeling midler 2015

Oversikt over utdeling av midler for 2015

Utdelte midler 2014

Oversikt over utdelte midler for 2014