Investorinformasjon

Investorinformasjon

Året 2015 i sammendrag

Fana Sparebank leverte et godt totalresultat gjennom solid kjernevirksomhet i 2015. Ordinære resultater er påvirket av markedsverdiendringer som følge av markedsuro. Aktivitetsnivået er høyt, og banken har klart å holde det samme nominelle kostnadsnivået som for foregående år. Utlån er økt 1.124 millioner, en veksttakt på 6,9%. Konsernets totalresultat er økt fra 100,2 til 130,6 millioner kroner i 2015, noe som gir en egenkapitalavkastningen på 8,1% for året. Det har vært en god utvikling innen salg av produkter og tjenester fra våre samarbeidende selskaper, og datterselskapene har levert et godt, samlet bidrag til konsernet. Fana Sparebank ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2015.

Ansvarlig kapital

Ansvarlig lån

ISIN NO0010684269 FRN Fana Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2013/2023 med innløsningsrett for utsteder.

Fondsobligasjoner

ISIN N00010712946 FRN Fana Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder

Obligasjonslån

ISIN: NO 001 7788474 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2017/2021 (FSB33PRO)

ISIN: NO 001 0778855 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2016/2019 (FSB31PRO)

ISIN: NO 001 0778467 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2016/2018 (FSB30PRO)

ISIN: NO 001 0762784 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2016/2020 (FSB29PRO)

ISIN: NO 001 0709348 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2014/2019

ISIN: NO 001 0671613  Fana Sparebank 3,62% åpent obligasjonslån 2013/2018

ISIN: NO 001 0733850 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2018

ISIN: NO 001 0706013 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2014/2017

ISIN: NO 001 0697972 FRN Fana Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2017