Kvartalsrapporter

Bildetekst

3. kvartal 2018

Fana Sparebank har økt utlånene til personmarkedet og lån til boligformål med solide 2,5 prosent i 3. kvartal og 10,2 prosent de siste 12 måneder. Samlet utlånsvekst det siste året utgjør 1,9 milliarder kroner, eller 9,3 prosent.

Netto renteinntekter utgjør 90,2 millioner kroner i 3. kvartal. Det representerer en økning på 4,3 millioner kroner fra forrige kvartal, og en forbedring på 1,9 millioner kroner fra samme periode i fjor. Andre driftsinntekter øker med 24,4 millioner kroner, mens ordinære driftskostnader på 56,3 millioner kroner er 6,1 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2017.

Last ned kvartalsrapport 3. kvartal 2018 (PDF)