Kvartalsrapporter

Bildetekst

1. kvartal 2018

Fana Sparebank har økt utlånene til personmarkedet og lån til boligformål med 11,1 prosent de siste 12 måneder. Samlet utlånsvekst utgjør 1,6 milliarder kroner. En tredjedel av boliglånene genereres gjennom nye digitale løsninger. Lavpriskonseptet for eiendomshandel, Himla, ble lansert i mars og ble en umiddelbar suksess. Siden starten har Himla registrerte oppdrag som tilsvarer en markedsandel på nær 4 prosent.

Styret er godt fornøyd med at Fana Sparebank oppnådde en egenkapitalavkastning på 11,0 prosent for 1. kvartal.

Fana Sparebank har 15,4 prosent i ren kjernekapital inkludert perioderesultatet ved utgangen av kvartalet. Konsernet er tilfredsstillende kapitalisert, og oppfyller alle regula­toriske kapitalkrav 

Last ned kvartalsrapport 1. kvartal 2018 (PDF)