Kvartalsrapporter

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013

2. kvartal 2017

Den positive utviklingen i Fana Sparebank fortsetter. Bankens utlån økte med 470 millioner kroner i 2. kvartal, en vekst på 2,4 % for kvartalet og 11,7 % sammenlignet med samme periode i fjor. Konsernets virksomhet genererer en egenkapitalavkastning på 11,8 % i 2. kvartal og 11,7 % for halvåret, hvorav 10,7 % justert for engangsposter.

Last ned kvartalsrapport 2. kvartal 2017 (PDF)