Kvartalsrapporter

Bildetekst

4. kvartal 2017

Fana Sparebank oppnådde i 2017 det beste resultatet i bankens historie. God inntjening fra kjernevirksomheten, høy avkastning fra finansielle instrumenter vog kraftig kostnadsreduksjon gav til sammen et resultat etter skatt på 196,8 millioner kroner. Brutto utlån til kunder økte med 2,9 prosent siste kvartal og hele 11,2 prosent for 2017. Det bidro til at utlånene er kommet opp i 20,8 milliarder kroner, og forvaltningskapitalen har passert 24 milliarder. Fana Sparebank avslutter 2017 med styrket soliditet og økte markedsandeler. 

Last ned kvartalsrapport 4. kvartal 2017 (PDF)