Kvartalsrapporter

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013

3. kvartal 2017

Brutto utlån til kunder passerer 20 milliarder kroner i 3. kvartal 2017. Det er en milepæl for Fana Sparebank. Utlånsveksten er spesielt sterk innen personmarkedet og lån til boligformål. Disse utlånene er økt med 450 millioner kroner siste kvartal. Av dette utgjør 155 millioner kroner i boliglån generert gjennom bankens nettlånsløsning. Med en utlånsvekst på 10,2 prosent i år og 12,6 prosent siste 12 måneder i dette segmentet, representerer det en ytterligere styrking av bankens markedsandel.

Last ned kvartalsrapport 3. kvartal 2017 (PDF)