Organisasjonskart

Organisasjonskart

Fana Sparebank ( Org.nr. 937 896 859)

Finansbransjen gjennomgår store endringer, og fokuset på digitale løsninger er økende. Kundene forventer tilstedeværelse med enkle, effektive og brukervennlige løsninger. Våre arbeidsprosesser må effektiviseres i takt med denne utviklingen. Riktig kompetanse, effektiv utnyttelse av våre ansatte og teknologiske løsninger, vil være avgjørende for å øke vår lønnsomhet og sikre fremtidig eksistens. Gjennom vår organisering setter vi kunden i fokus, både i våre selvbetjente løsninger og gjennom personlig rådgiving. Kundene skal oppleve at vi etterlever vår visjon om å være: «Nær - der du er».

 

fsb-organisering-2018.png

Datterselskap

Tilknyttede selskap