Samarbeidspartnere

I Fana Sparebank har vi valgt å legge oss på en linje med et fåtall av dedikerte og dyktige samarbeidspartnere. Det er viktig for oss med samarbeidspartnere som deler våre verdier; Ekte, Smidig og Nytenkende. De må stå i stil med Fana Sparebanks posisjon i Bergen og omegn, samt støtte opp under en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt; Lokalt, frivillig engasjement. Vi er veldig stolt av våre flotte hovedsamarbeidspartnere:

Bergen og Hordaland Turlag

Bergen og Hordaland Turlag er med sine 30 000 medlemmer, Vestlandets største friluftsorganisasjon. Med visjonen "Naturopplevelser for livet!" legger de grunnlaget for et aktivt og allsidig friluftsliv for alle. Frivillig innsats er bærebjelken i et historisk turlag som har holdt koken siden 1890 - 12 år etter Fana Sparebank ble grunnlagt. De frivillige utgjør faktisk utrolige 48 årsverk(!). Bergen og Hordaland Turlag er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT), og har som formål å tilrettelegge for et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv. I vårt samarbeid er vi blant annet med å arrangere 7-fjellsturen.

Les mer om Bergen og Hordaland Turlag

 

Kirkens Bymisjon

Kirkens bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som jobber i over 40 byer i hele Norge. De gjør en enorm jobb blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Som i samfunnet ellers, er frivillig innsats også en grunnpilar i arbeidet til Kirkens Bymisjon. Så langt har de 4500 frivillige, i tilligg til kontakter og bidragsytere i næringsliv, utdanning og forskning. I løpet av året arrangerer vi flere ulike sosiale arrangementer, sammen med Kirkens Bymisjon.

Mange blir overrasket over størrelsen av Kirkens Bymisjon og bredden på arbeidet de gjør - ingen er bare det du ser, ei heller vi som organisasjon.

Les mer om arbeidet til Kirkens Bymisjon

 

VilVite

Vilvite er et moderne vitensenter av internasjonal klasse. Senteret, som åpnet i 2007 setter fokus på læring gjennom opplevelser innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. Det er ikke nødvendigvis vitenskapens resultater som teller, men utforsking, eksperimentering, innovasjon og spenningen det medfører. VilVite håper på å bidra til at vi jobber smartere, renere og mer bærekraftig - dette er som musikk i våre ører her i Fana Sparebank. Vi arrangerer kundearrangementer sammen og har et realfagsamarbeid med VilVite.

Les om Hvorfor VilVite er en investering i fremtiden