Side 1 av 4

Bli kunde uten BankID

Jeg ønsker å bli kunde i Fana Sparebank.
Fornavn(*)
Vennligst fyll inn fornavnet ditt.

Etternavn(*)
Vennligst fyll inn etternavnet ditt.

Eget telefonnummer(*)
Ugyldig telefonnummer.

Egen e-postadresse(*)
Ugyldig e-postadresse.

Bostedsadresse i Norge(*)

Du må velge ett alternativ.

 
Adresse(*)
Vennligst fyll inn adressen din.

Postnummer(*)
Vennligst fyll inn postnummeret ditt

Sted(*)
Vennligst fyll inn poststedet

Personnummer/D-nummer(*)
Vennligst fyll inn ditt personnummer/D-nummer.

Landet du er født i(*)
Velg landet du er født i.

Statsborger i(*)
Velg landet du er statsborger i.

Opphold i Norge som(*)

Velg grunnen for ditt opphold i Norge.

 
Norge har inngått avtaler med flere land om automatisk utveksling av opplysninger for å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet. Avtalene medfører at Skatteetaten vil motta en rekke opplysninger om norske skattyteres finansielle formue og verdier i utenlandske finansinstitusjoner fra utenlandske skattemyndigheter.
Skattepliktig til annet land
Velg landene du er skattepliktig til.

TIN står for Tax Identification Number, som er den skattepliktiges identifikasjonsnummer. Ikke alle land utsteder identifikasjonsnummer, men har andre former for nummer til bruk for identifikasjon av skattemessige hensyn. Information om utformingen av identifikasjonsnummer finnes på OECD sin hjemmeside.
Oppgi TIN-nummer (Tax Identifier Number)
Vennligst fyll inn TIN-nummeret ditt.

Har du ikke TIN, oppgi årsak
Vennligst fyll inn årsaken til at du ikke har TIN-nummer.

Politisk eksponert person:
Innehar du, eller har du i løpet av det siste året innehatt høytstående offentlige verv eller stillinger (i Norge eller utlandet), eller er du familiemedlem eller nær medarbeider med en slik person?

Politisk eksponerte personer er personer som innehar høytstående offentlige verv (for eksempel medlemmer av regjering, nasjonalforsamling, høyesterett) i annen stat enn Norge.
(*)

Velg ett alternativ.

Beskriv nærmere(*)
Beskriv nærmere.

 
Hvordan ønsker du å bruke banken?(*)

Huk av for de bruksområdene du ønsker

Spesifiser annet bruk(*)
Beskriv nærmere hva du ønsker å bruke banken til

Investerer du på vegne av andre?(*)

Velg ett alternativ.

Navn på person/bedrift du investerer for(*)
Fyll inn navnet på person/bedrift du investerer for

Person/Org nr. på person/bedrift du investerer for(*)
Fyll inn person/org. nr. på person/bedrift du investerer for.

Hovedinntektskilde(*)

Velg ett alternativ.

Spesifiser inntektskilde(*)
Beskriv hovedinntektskilden din

Hvor kommer egne midler/egenkapital fra?(*)

Huk av for hvor dine egne midler og kapital kommer fra.

Spesifiser hvor midlene dine kommer fra(*)
Beskriv hvor midlene dine kommer fra

Er det sannsynlig at du vil foreta kontantinnskudd på til sammen mer enn kr 100.000,- pr år?(*)

Velg ett alternativ.

Oppgi ca beløp og årsak(*)
Beskriv nærmere med ca beløp og årsak

Er det sannsynlig at du vil foreta overførsler eller betale med kort til/fra utlandet som til sammen overstiger kr 100.000,- pr år?(*)

Velg ett alternativ.

Til hvilket land vil du overføre penger/betale med kort til?(*)
Navnet på landet du kommer til å overføre penger/betale med kort til.

Ca beløp pr år(*)
Ca beløp per år du kommer til å overføre penger/betale med kort.

Hva er formålet med å overføre penger/betale med kort til eller i utlandet?(*)

Velg ett alternativ.

Beskriv formålet med disse overføringene(*)
Beskriv formålet med overføringene.

(*)
Du må markere denne.