IPS - individuell pensjonssparing

IPS - individuell pensjonssparing

Nå blir det enda mer gunstig å spare til pensjon. Med IPS kan du få skattefradrag på inntil
9 600 kroner i året.

IPS er pensjonssparing med skattefordel. Med en IPS-avtale kan du spare inntil 40 000 kroner per år, og få skattefradrag på 24 % – inntil 9 600 kroner i året.

 • Du betaler ingen skatt på avkastningen i spareperioden
 • Sparingen er fritatt for formuesbeskatning
 • Du kan selv velge når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis
 • Pengene kan du begynne å ta ut etter fylte 62 år

Fana Sparebank vil i løpet av kort tid tilby IPS til sine kunder.

IPS

 • Hvem kan inngå IPS-avtale?

  Personer som er fylt 18 år og som er skattepliktig i Norge kan inngå avtale om IPS-sparing til pensjon.

 • Hvor lenge kan jeg spare i IPS-ordningen?

  Man kan spare i IPS-ordningen til fylte 75 år.

 • Hvem passer IPS for?

  IPS er spesielt gunstig for personer med en lang sparehorisont (minst 10 år) og som betaler formuesskatt.

 • Når kan jeg ta ut pengene jeg har spart?

  Pengene er bundet til pensjon. Uttak kan tidligst starte ved fylte 62 år. Utbetalingstiden er minst 10 år og minimum inntil du fyller 80 år. Dermed vil utbetalingsperioden bli lenger enn 10 år dersom du starter utbetaling før fylte 70 år. Hvis innbetalt beløp er lavt, kan utbetalingsperioden forkortes.

 • Hva skjer ved dødsfall?

  • Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon, og dersom du ikke har barn vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, samboer eller registrert partner. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.