Barn og Ungdom

Barn og Ungdom

Kontoen er en brukskonto for deg mellom 10 og 18 år. Barne- og Ungdomskonto gir deg gratis bruk av Visa-Electron kort og mobilbank i Norge.

 

Etter avtale med dine foresatte, kan pengene disponeres med Visa-Electron kort og mobilbank som er tilknyttet din konto. Pengene blir da lett tilgjengelig, uansett hvor i verden du befinner deg.

Barne- og Ungdomskonto gir deg som kunde mange fordeler:

   • Gebyrfri
   • Brukskonto som du disponerer fritt
   • Mobilbank
   • Visa-Electron kort, som kan benyttes i butikker og minibanker i Norge og Utlandet

Huskeliste ved åpning av konto og andre avtaler:

   • Fødeselsattest
   • Pass
   • Dersom bare en av foreldrene kan være med, ta med signert fullmakt og Pass

Ved åpning av konto, kort og mobilbank trenger vi begge foreldrenes signaturer. Last ned fullmaktskjemaet her. 

Les mer

Her minner vi om at grensen for midler som skal forvaltes av det offentlige (Fylkesmannen ihht den nye vergemålsloven fra 01.07.2013) er 2G (pt. Ca. 170.000,- / reguleres hvert år i tråd med økning i grunnbeløpet i folketrygden). Det er mulig for Giver å bestemme at Fylkesmannen ikke skal ha en rolle i forvaltning av finansielle eiendeler som overføres til personer under vergemål. Det stilles strenge formkrav til slike gaver som skal forvaltes på særskilt måte. Gavebrev må skrives ut når gaven gis (ved kontoåpning) og midlene skal stå på en egen ny konto. En av våre dyktige rådgivere hjelper dere med gavebrev. Når barna fyller 18 år disponeres alle kontoer av kontoinnehaver alene og kontoåpners eller verges disposisjonsrett bortfaller.

Barne- og Ungdomsspar
Rente fra første krone0,95%
Betingelser gjelder fra 0 år og frem til fylte 18 år
Barne- og Ungdomskonto
Rente fra første krone0,20%
Betalingstjenester innland0,-
Mobilbank0,-
Varekjøp Norge/utland0,-
Uttak i minibank0,-
Uttak i bank og minibank i utlandet0,-
Ungdomskort0,-
Barnekort0,-
Kurspåslag2%