Kvartalsrapporter

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013

1. kvartal i sammendrag

Godt totalresultat gjennom tilfredsstillende kjernevirksomhet. Positiv utvikling både på inntekts- og kostnadssiden. Forbedring i rentenetto og rentemargin. Nedgang i de samlede driftskostnadene samtidig med at banken holder et meget høyt aktivitetsnivå. Utlån er økt med 46 millioner kroner i kvar¬talet og 1,1 milliarder millioner kroner på årsbasis. Årsveksten på utlånssiden er 6,5 prosent. Utlånsporteføljen holder god kvalitet. Salg av det heleide datterselskapet Fana Sparebank Regnskap AS i 1. kvartal gav salgsgevinst på 4,8 millioner kroner på konsernnivå. Resultat før tap utgjorde 36,5 millioner kroner i 1. kvartal, en økning på 2,4 millioner kroner eller 7 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Markedsuro og påfølgende markedsverdi¬justeringer på finansielle instrumenter påvirker virksomheten i første del av kvartalet, med en trendendring og forbedring fra mars.

Last ned kvartalsrapport 2. kvartal 2016 (PDF)