Bærekraft i Bergen

- Vi går sammen for bærekraftsmålene


Hvert år arrangerer vi Bærekraft i Bergen (tidligere Nattevandringen), for å sette fokus på FNs bærekraftsmål. Arrangementet er et gratis og åpent familiearrangement hvor formålet er kunnskap og læring om alle 17 mål. 

Se arrangementet på Facebook

ylvis og aurora

Sted: Fløibanens nedre stasjon / Vågsallmenningen

Dato: Lørdag 9. desember

Tidspunkt: Kl. 16:00 - 18:00

Program

Kl. 16:00 Start - Oppmøte ved Fløibanens nedre stasjon

Kl. 16:15 - 16:45 Fyllingsdalen Teater underholder ved Skansen brannstasjon

Kl. 17:00 Konsert med Ylvis og AURORA på Vågsallmenningen

Kl. 18:00 Arrangmentet er slutt

bærekraftsløypen fra Fløybanen til Skansen

 

 

Folkets pris

I forbindelse med arrangementet, deler vi ut Folkets Pris for FNs bærekraftsmål. Prisen går til en person eller ideell organisasjon som gjør noe ekstra for å bidra til bærekraftsmålene. 

Les mer om Folkets pris

 

Bergen Pride mottar Folkets pris og en gavesjekk fra Fana Sparebank

 

Gå løypen og lær mer

Vi setter ut 17 bokser som lyser i forskjellige farger. Hver kube representerer ett av FNs bærekraftsmål. Ved de forskjellige bærekraftskubene vil det være mulig å scanne en QR-kode slik at du kan lære mer.

 

Om arrangementet

Hvert år arrangerer Fana Sparebank, Bergen Kommune og Bergen Næringsråd Bærekraft i Bergen for FNs bærekraftsmål. Sammen med flere mindre samarbeidspartnere er målet at store og små skal lære mer om bærekraftsmålene og bli minnet om viktigheten av at vi alle bidrar til å nå målene innen 2030. Bli med å sette fokus på bærekraft, for det er først når vi alle står sammen at vi lykkes.

Kube i bærekraftsløypen med ett av FNs bærekraftsmål