Prisliste

Prisliste

Dekker alt arbeid eiendomsmegleren utfører; fra innhenting av informasjon og utarbeidelse av materiell, søk etter interessenter, visning samt kontraktsmøte. Fra 1 % til 3,6 %
Dekker kostnader til Bergen kommune for informasjonsinnhenting (kopi av ferdigattest m.m, basiskart og reguleringsbestemmelser. Kommunale avgifter, Tekniske kart, veistatuskart og byggesaksmappe m.m ved behov.) Dekker videre kostnader til Statens Kartverk (Grunnboksutskrifter og servitutter). Dekker ansvarsforsikring, gebyrer, og kostander for lisenser til fagsystemer. Dekker også pålagte kontroller, herunder at advokater har en juridisk gjennomgang og kontroll av saken) 10.000,-
Dekker fotografering av eiendommen innvendig og utvendig samt utarbeidelse av plantegninger. Pris kr. 3.00,- for leiligheter og kr. 4.100,- for andre boliger. 3000,- / 4100,-
Dekker pålagt tinglysning av sikkerhet. 525,-
Dekker nødvendig sikkerhetsstillelse fra FSBE ovenfor kjøpers bank. 3000,-
Dekker arbeid oppgjørsavdelingen utfører ifm tinglysning og økonomisk oppgjør. 5000,-
Dekker kostnader til utarbeidelse av nabolagsprofil, trykking av salgsoppgaver i høy kvalitet, trykking av vindusplakater samt annonser på internett (finn.no) og egen hjemmesider. Eiendommen markedsføres egne nettsider. 10.500,-
Eventuelle gebyrer forretningsfører krever faktureres oppdragsgiver
Inkluderer facebookannonsering til ca 10.000 i målgruppen samt BLINK. BLINK sikrer deg flere på visning og potensielt flere budgivere. Blink er det eneste digitale annonseproduktet som bruker Finn.no-data. Dette gir en svært god målretting mot kjøpergrupper som har vist interesse for lignendeboliger. 7000,-
Dekker hjembesøk av stylist med rådgivning for hvordan boligen kan fremstå best mulig før fotografering og til visning. 2000,-
Andelsleilighet 2,0 0/00 av salgssum.
Seksjon 3,3 0/00 av salgssum.
Bolig med eget gnr/bnr uten boligsalgsrapport 5,35 0/00 av salgssum.
Bolig med eget gnr/bnr med boligsalgsrapport 4,25 0/00 av salgssum.
Takst faktureres direkte fra takstmann og kommer i tillegg til ovenstående. Ønsker oppdragsgiver annonsering utover det som er inkludert i ovenstående oppstilling vil totalpris øke tilsvarende.

Timeprisbasert vederlag

Anslaget er usikkert og vanskelig å anslå i forkant. Endelig timeantall beror bla på hvor tidskrevende undersøkelser som må foretas og hvordan eiendommen mottas i markedet. Blir det benyttet færre timer blir følgelig vederlaget lavere og tilsvarende motsatt om det blir benyttet flere timer. 1875,-
Oppstilte kostnader inkluderer planinformasjon (kr 573,-), fakturaspesifikasjon kommunale avgifter (kr 176,-), ferdigattest (kr 344,-) og basiskart (kr 353). Ofte vil det være behov for ytterligere informasjon med påfølgende gebyrer. Vanlige poster er byggesaksmappe kr 869,-, vegstatuskart kr 353,- Ledningkart kr 133, informasjon om vann/avløp kr 133. Er det flere bruksnumre vil gebyr for hver eiendom kunne påløpe. Ca. 3300,-
Grunnbokutskrift koster kr 172,- Bestilling av tinglyste bestemmelser koster kr 172 pr stk. Det varier hvor mange som må innhentes. Ca. 1075,-
Kostnad er et anslag og beror på sideantall og antall prospekter. Ca. 5000,-
Nabolagsprofil fra eiendomsprofil.no (som benyttes i prospekter). 379,-
Statens Kartverk krever kr 525 for selveeiende boliger, kr 430 for borettslag 525,-
Kostnad beror på valg av annonse.
Gebyrer varierer etter forretningsfører.
Ved Facebookannonsering kan man velge hvor mye man vil bruke på annonsering. Pris er normalt beløp.1.9 Ved Facebookannonsering kan man velge hvor mye man vil bruke på annonsering. Pris er normalt beløp. Ca. 7000,-
Kostnad er et anslag og varier noe avhengig av distribusjonsstørrelse. 2000,-
Kr 900,- pr. annonse. Eventuell «løfting av annonse» medfører ny annonsekostnad. 3000,-
Takst faktureres direkte fra takstmann og kommer i tillegg til ovenstående. Eventuell eierskifteforsikring kommer i tillegg.