Prisliste

Eierskifteforsikring (valgfri kostnad)

HDI: 2,79 ‰ av salgssum min. 3.400 kr max. 25.000 kr
* Premien beregnes av salgssummen, og det beregnes ikke premie av fellesgjelden.
HDI: 4,69 ‰ av salgssum. min. 5.300 kr max. 30.000 kr
HDI: 5,83 ‰ av salgssum. min. 10.000 kr max. 50.000 kr
Ved bruk av verdi- og lånetakst.
HDI: 6,57 ‰ av salgssum. min. 10.000 kr max. 50.000 kr
Ved bruk av tilstandsrapport/boligsalgsrapport.
* Tomter: Eneboligtomter følger eneboligpris.
HDI: 5,30 ‰ av salgssum. min. 7.750 kr max. 50.000 kr
* Fritidsleilighet med seksjons-/andelsnummer prises som leiligheter.

Gebyrer boligbyggelag og aksjelag

BOB 3.500,-
Vestbo 3.200,-
BOB Aksjeleilighet 3.500,-
Vestbo Aksjeleilighet 3.200,-
OBOS 4.100,-
BOB 6.115,-
Vestbo 6.115,-
BOB Aksjeleilighet 6.115,-
Vestbo Aksjeleilighet 6.115,-
OBOS 6.115,-
BOB 7.644,-
Vestbo 7.643,-
BOB Aksjeleilighet 7.644,-
Vestbo Aksjeleilighet 7.643,-
OBOS 7.644,-
BOB 0,-
Vestbo 0,-
BOB Aksjeleilighet 0,-
Vestbo Aksjeleilighet 0,-
OBOS 0,-
BOB 2675,-
Vestbo 2675,-
BOB Aksjeleilighet 2675,-
Vestbo Aksjeleilighet 2675,-
OBOS 3700,-
BOB 6.115,-
Vestbo 6.115,-
BOB Aksjeleilighet 6.115,-
Vestbo Aksjeleilighet 6.115,-
OBOS 6.115,-

Markedsføring av bolig

Rett markedsføring sørger for at boligen selges raskere, og at du får bedre betalt. Mange av de som kjøper ny bolig, hadde ikke planlagt å kjøpe, derfor er det viktig å markedsføre bredt og smart. Med digitalt visningsvarsel vises boligen din til de som bor i ditt nabolag. Dette gjør vi med digitale annonser på bt.no, vg.no, FINN.no, Facebook med flere, gjennom tjenesten Blink. I tillegg tilbyr vi trykkannonse i Hus & Hjem i Bergens Tidende som treffer kjøpegrupper som ikke er så digitale.
* FINN.no dekkes inn i tilretteleggingskostnaden.
Markedsføring inkl. digitalt visningsvarsel, FINN.no og Blink 10.900,-
Markedsføring inkl. digitalt visningsvarsel, FINN.no, Blink og helside Hus & Hjem 14.900,-
Markedsføring inkl. Digitalt visningsvarsel, FINN.no, Blink og dobbeltside Hus & Hjem 19.900,-

Andre priser

Dekker alt arbeid eiendomsmegleren utfører; fra innhenting av informasjon og utarbeidelse av materiell, søk etter interessenter, visning samt kontraktsmøte. Fra 1 % til 3,6 %
Dekker kostnader til Bergen kommune for informasjonsinnhenting (kopi av ferdigattest m.m, basiskart og reguleringsbestemmelser. Kommunale avgifter, Tekniske kart, veistatuskart og byggesaksmappe m.m ved behov.) Dekker videre kostnader til Statens Kartverk (Grunnboksutskrifter og servitutter). Dekker ansvarsforsikring, gebyrer, og kostander for lisenser til fagsystemer. Dekker også pålagte kontroller, herunder at advokater har en juridisk gjennomgang og kontroll av saken) 13.500,-
Dekker fotografering av eiendommen innvendig og utvendig samt utarbeidelse av plantegninger.
25 bilder inkl. inntil 1 plantegninger fra kr. 4.000,-
40 bilder inkl. 3 plantegninger fra kr. 5.500,-
Dronefoto fra kr. 2500,-
Dekker pålagt tinglysning av sikkerhet. 585,-
Dekker nødvendig sikkerhetsstillelse fra FSBE ovenfor kjøpers bank. 3.000,-
Dekker arbeid oppgjørsavdelingen utfører ifm tinglysning og økonomisk oppgjør. 7.500,-
Dekker kostnader til utarbeidelse av nabolagsprofil, trykking av salgsoppgaver i høy kvalitet, kommunale opplysninger, samt digitale annonser på internett, stor Finn-annonse og visning på vår egen hjemmeside. 16.500,-
Dekker hjembesøk av stylist med rådgivning for hvordan boligen kan fremstå best mulig før fotografering og til visning. 2000,-
E-takst 2500,-
E-takst for bankens kunder 1875,-
Tegner du salgsoppdrag vil det ikke faktureres ekstra for E-takst.
Takst faktureres direkte fra takstmann og kommer i tillegg til ovenstående. Ønsker oppdragsgiver annonsering utover det som er inkludert i ovenstående oppstilling vil totalpris øke tilsvarende.

Timeprisbasert vederlag

Anslaget er usikkert og vanskelig å anslå i forkant. Endelig timeantall beror bla på hvor tidskrevende undersøkelser som må foretas og hvordan eiendommen mottas i markedet. Blir det benyttet færre timer blir følgelig vederlaget lavere og tilsvarende motsatt om det blir benyttet flere timer. 1875,-
Oppstilte kostnader inkluderer planinformasjon (kr 573,-), fakturaspesifikasjon kommunale avgifter (kr 176,-), ferdigattest (kr 344,-) og basiskart (kr 353). Ofte vil det være behov for ytterligere informasjon med påfølgende gebyrer. Vanlige poster er byggesaksmappe kr 869,-, vegstatuskart kr 353,- Ledningkart kr 133, informasjon om vann/avløp kr 133. Er det flere bruksnumre vil gebyr for hver eiendom kunne påløpe. Ca. 3300,-
Grunnbokutskrift koster kr 172,- Bestilling av tinglyste bestemmelser koster kr 172 pr stk. Det varier hvor mange som må innhentes. Ca. 1075,-
Kostnad er et anslag og beror på sideantall og antall prospekter. Ca. 5000,-
Nabolagsprofil fra eiendomsprofil.no (som benyttes i prospekter). 379,-
Statens Kartverk krever kr 585,- for selveiende boliger, kr 480,- for borettslag 585,-
Hvis tinglysing skjer elektronisk reduseres gebyrene til henholdsvis kr. 540,- og kr 440,-
Kostnad beror på valg av annonse.
Gebyrer varierer etter forretningsfører.
Ved Facebookannonsering kan man velge hvor mye man vil bruke på annonsering. Pris er normalt beløp.1.9 Ved Facebookannonsering kan man velge hvor mye man vil bruke på annonsering. Pris er normalt beløp. Ca. 7000,-
Kostnad er et anslag og varier noe avhengig av distribusjonsstørrelse. 2000,-
Kr 900,- pr. annonse. Eventuell «løfting av annonse» medfører ny annonsekostnad. 3000,-
Utgifter til takstmann, fotograf, inneståelsesgebyr, tilretteleggingsgebyr, oppgjørshonorar og eventuell eierskifteforsikring kommer i tillegg.