Prisliste

Hva koster det å selge bolig?

E-takst 2.500,-
E-takst for bankens kunder 1.875,-
Tegner du salgsoppdrag vil det ikke faktureres ekstra for E-takst.
Dekker kostnader til utarbeidelse av nabolagsprofil, trykking av salgsoppgaver i høy kvalitet, kommunale opplysninger, samt digitale annonser på internett, stor Finn-annonse og visning på vår egen hjemmeside. 16.500,-
Dekker alt arbeid eiendomsmegleren utfører; fra innhenting av informasjon og utarbeidelse av materiell, søk etter interessenter, visning samt kontraktsmøte. Fra 1 % til 3,6 %
Dekker hjembesøk av stylist med rådgivning for hvordan boligen kan fremstå best mulig før fotografering og til visning. 2.000,-
Nabolagsprofil fra eiendomsprofil.no (Brukes i salgsoppgaven) 379,-
Dekker nødvendig sikkerhetsstillelse fra FSBE ovenfor kjøpers bank. 3.000,-
Dekker pålagt tinglysning av sikkerhet. 585,-
Dekker arbeid oppgjørsavdelingen utfører ifm tinglysning og økonomisk oppgjør. 7.500,-
Tilretteleggingsgebyr 13.500,-
Dekker kostnader til Bergen kommune for informasjonsinnhenting (kopi av ferdigattest m.m, basiskart og reguleringsbestemmelser. Kommunale avgifter, Tekniske kart, veistatuskart og byggesaksmappe m.m ved behov.) Dekker videre kostnader til Statens Kartverk (Grunnboksutskrifter og servitutter). Dekker ansvarsforsikring, gebyrer, og kostander for lisenser til fagsystemer. Dekker også pålagte kontroller, herunder at advokater har en juridisk gjennomgang og kontroll av saken)
Vederlag pr. time 1.875,-
Anslaget er usikkert og vanskelig å anslå i forkant. Endelig timeantall beror bla på hvor tidskrevende undersøkelser som må foretas og hvordan eiendommen mottas i markedet. Blir det benyttet færre timer blir følgelig vederlaget lavere og tilsvarende motsatt om det blir benyttet flere timer.
Grunnbokutskrift 172,-
Bestilling av tinglyste bestemmelser 172,- pr. stk.
Det varier hvor mange som må innhentes.
Grunnbok og bestilling av servitutter Ca. 1.075,-
Opplysninger fra infoland Ca. 3.300,-
Oppstilte kostnader inkluderer planinformasjon (kr 573,-), fakturaspesifikasjon kommunale avgifter (kr 176,-), ferdigattest (kr 344,-) og basiskart (kr 353). Ofte vil det være behov for ytterligere informasjon med påfølgende gebyrer. Vanlige poster er byggesaksmappe kr 869,-, vegstatuskart kr 353,- Ledningkart kr 133, informasjon om vann/avløp kr 133. Er det flere bruksnumre vil gebyr for hver eiendom kunne påløpe.
Megler på visning etter 1. visning 2.500,-
Tinglyste bestemmelser fra Statens kartverk 172,-
Sletting av tinglyste heftelser pr. stk. 650,-
Ekstra oppgjørsoppdrag Blancoskjøte 850,-
Oppgjørsoppdrag / kontraktsoppdrag Fra 18.000,-
Offentlige opplysninger 3.500,-

Ekstra markedsføring

Rett markedsføring sørger for at boligen selges raskere, og at du får bedre betalt. Mange av de som kjøper ny bolig, hadde ikke planlagt å kjøpe, derfor er det viktig å markedsføre bredt og smart. Med digitalt visningsvarsel vises boligen din til de som bor i ditt nabolag. Dette gjør vi med digitale annonser på bt.no, vg.no, FINN.no, Facebook med flere, gjennom tjenesten Blink. I tillegg tilbyr vi trykkannonse i Hus & Hjem i Bergens Tidende som treffer kjøpegrupper som ikke er så digitale.
* FINN.no dekkes inn i tilretteleggingskostnaden.
Markedsføring inkl. digitalt visningsvarsel, FINN.no, Blink, Facebook, Instagram og aviser. 11.900,-
Markedsføring inkl. digitalt visningsvarsel, FINN.no, Blink, Facebook, Instagram og aviser + helside i Hus & Hjem 15.900,-
Markedsføring inkl. digitalt visningsvarsel, FINN.no, Blink, Facebook, Instagram og aviser + dobbeltside i Hus & Hjem 19.900,-
Helside Hus & Hjem pr. annonse 9.900,-
Annonser på nybygg på Finn.no 4.500,-
Opprykk av annonse på Finn.no 1.500,-
Blink Boost (Reaktivering av Blink annonse) 4.900,-
Kostnad er et anslag og beror på sideantall og antall prospekter. Ca. 5.000,-
Gjenopptrykk av salgsoppgaver 4.500,-

Fotograf

Inntil 25 bilder inkludert plantegninger* 5.000,-
Inntil 40 bilder inkludert plantegninger* 7.500,-
Inntil 60 bilder inkludert plantegninger 9.000,-
Tillegg dronebilder inntil 5 stk. 1.500,-
Matterport 360 graders visning pr. etasje 1.400,-
Kveldsfoto 6-10 bilder 2.500,-
Kveldsfoto 11-20 bilder 3.750,-
Tillegg for nøkkelhenting 500,-
Avbestilling av fotograf samme dag 1.500,-
Video 15 sek til Instagram 1.000,-
Ekstra utkjøring 1-5 bilder 1.600,-
Ekstra utkjøring 6-12 bilder 2.500,-
Ekstra utkjøring 13-20 bilder 3.750,-
Kjøring utover Bergen Omegn pr. km 17,50,-
Reisetid f.eks. ferge 750,-
Helgetillegg/ Off. høytidsdag 1.250,-
Leilighet ett plan inkl. plantegning 7.000,-
Enebolig, rekkehus, fritidsbolig & leilighet over flere plan inkl. plantegning 10.000,-
Kveldsfoto 5.500,-
Dronefoto (Dronefoto i tillegg til boligfotografering) 2.500,-
Dronefoto (Dronefoto uavhengig av boligfotografering) 6.250,-
Grensemarkering på tomtegrense på dronefoto 750,-
Ekstra utkjøring 1-5 bilder 3.500,-
Digital Styling (Få satt inn møbler, hvitevarer og dekor i et rom) 750,-
Alternativ planskisse (Ved andre forslag på rom -og planløsning enn hva det er per i dag) 750,-
Helgetillegg (Ved oppdrag som ønskes utført på lørdag eller søndag) 1.200,-
Kansellering (Ved kansellering av oppdrag under 24 timer før avtalt tidspunkt) 1500,-
Kjøring (9,- x km tur/retur), bompenger og parkering vil komme i tillegg.

Eierskifteforsikring

HDI: 2,79 ‰ av salgssum min. 4.200 kr max. 31.000 kr
* Premien beregnes av salgssummen, og det beregnes ikke premie av fellesgjelden.
HDI: 4,69 ‰ av salgssum. min. 6.600 kr max. 37.000 kr
* Premien beregnes av salgssummen, og det beregnes ikke premie av fellesgjelden.
HDI: 5,83 ‰ av salgssum. min. 12.400 kr max. 62.000 kr
Ved bruk av verdi- og lånetakst.
* Premien beregnes av salgssummen, og det beregnes ikke premie av fellesgjelden.
HDI: 6,57 ‰ av salgssum. min. 9.600 kr max. 62.000 kr
* Fritidsleilighet med seksjons-/andelsnummer prises som leiligheter.
* Premien beregnes av salgssummen, og det beregnes ikke premie av fellesgjelden.

Gebyrer boligbyggelag og aksjelag

BOB 3.750,-
Vestbo 3.500,-
OBOS 5.250,-
BOB 7.769,-
Vestbo 7.768,-
OBOS 7.769,-
BOB 0,-
Vestbo 0,-
OBOS 0,-
BOB 7.769,-
Vestbo 7.768,-
OBOS 7.769,-
BOB 6.215,-
Vestbo 6.215,-
OBOS 6.215,-
BOB 6.215,-
Vestbo 6.215,-
OBOS 9.475,-
BOB 6.215,-
Vestbo 4.700,-
OBOS 6.215,-
BOB 2.797,-
Vestbo 2.719,-
OBOS 3.850,-

Boligsalgsrapport

Leilighet under 100m² 9.000,-
Leilighet over 100m² 10.000,-
Rekkehus under 150m² 14.000,-
Rekkehus over 150m² 16.000,-
Enebolig under 250m² 16.000,-
Enebolig over 250m² / Fritidseiendom Pris etter avtale
(Pris avhenger av takstperson)

* Alle priser inkludert mva.