Bærekraft og samfunn

 

Vårt bærekraftsløfte:

"Fana Sparebank skal gjennom egen virksomhet, og ved å stimulere våre omgivelser til handling, bidra til å oppfylle FNs 17 bærekraftsmål".

Vi skal være en handlekraftig bank som tar klima og miljø på alvor. Sammen med alle ansatte i banken, kundene våre og samfunnet rundt oss gjør vi flere viktige grep for å ta vare på miljøet.

Siden 2015 har Fana Sparebank vært sertifisert Miljøfyrtårn, og banken er klimanøytral. I tillegg har vi forpliktet oss til flere globale avtaler gjennom vårt samarbeid med FNs klimainititiv innen finans.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.