Bærekraft og samfunn

Sammen skaper vi bærekraftig utvikling og inspirerer hverandre til å ta hensyn til miljøet.

Vi har et stort mål om å være en handlekraftig bank som tar klima og miljø på alvor. Derfor har vi bestemt oss for å sette bærekraftig utvikling i fokus. Sammen med alle ansatte i banken, kundene våre og samfunnet rundt oss gjør vi flere viktige grep for å ta vare på miljøet.

Siden 2015 har Fana Sparebank vært sertifisert Miljøfyrtårn, og vi er klimanøytrale. Dette inkluderer Fana Sparebank Eiendom.

Vårt datterselskap Himla Eiendomsmegling har også en tilnærmet heldigital profil.