Oppdatering av kundeinformasjon

I løpet av kort tid vil du som kunde hos oss motta et skjema for oppdatering av kundeinformasjon, dette gjøres i et kundeerklæringsskjema. Bankene i Norge er lovpålagt å innhente og oppdatere informasjon løpende om alle kundene våre. Dette gjelder både for privatpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner.

Samarbeidspartnere

I Fana Sparebank har vi valgt å legge oss på en linje med et fåtall av dedikerte og dyktige samarbeidspartnere. Det er viktig for oss med samarbeidspartnere som deler våre verdier; Ekte, Smidig og Nytenkende. De må stå i stil med Fana Sparebanks posisjon i Bergen og omegn, samt støtte opp under en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt; Lokalt, frivillig engasjement. Vi er veldig stolt av våre flotte hovedsamarbeidspartnere:

Bergen og Hordaland Turlag

Bergen og Hordaland Turlag er med sine 30 000 medlemmer, Vestlandets største friluftsorganisasjon. Med visjonen "Naturopplevelser for livet!" legger de grunnlaget for et aktivt og allsidig friluftsliv for alle. Frivillig innsats er bærebjelken i et historisk turlag som har holdt koken siden 1890 - 12 år etter Fana Sparebank ble grunnlagt. De frivillige utgjør faktisk utrolige 48 årsverk(!). Bergen og Hordaland Turlag er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT), og har som formål å tilrettelegge for et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv. I vårt samarbeid er vi blant annet med å arrangere 7-fjellsturen.

Les mer om Bergen og Hordaland Turlag

 

 

Kirkens Bymisjon

Kirkens bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som jobber i over 40 byer i hele Norge. De gjør en enorm jobb blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Som i samfunnet ellers, er frivillig innsats også en grunnpilar i arbeidet til Kirkens Bymisjon. Så langt har de 4500 frivillige, i tilligg til kontakter og bidragsytere i næringsliv, utdanning og forskning. I løpet av året arrangerer vi flere ulike sosiale arrangementer, sammen med Kirkens Bymisjon.

Mange blir overrasket over størrelsen av Kirkens Bymisjon og bredden på arbeidet de gjør - ingen er bare det du ser, ei heller vi som organisasjon.

Les mer om arbeidet til Kirkens Bymisjon

 

 

VilVite

Vilvite er et moderne vitensenter av internasjonal klasse. Senteret, som åpnet i 2007 setter fokus på læring gjennom opplevelser innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. Det er ikke nødvendigvis vitenskapens resultater som teller, men utforsking, eksperimentering, innovasjon og spenningen det medfører. VilVite håper på å bidra til at vi jobber smartere, renere og mer bærekraftig - dette er som musikk i våre ører her i Fana Sparebank. Vi arrangerer kundearrangementer sammen og har et realfagsamarbeid med VilVite.

Les om Hvorfor VilVite er en investering i fremtiden

 

Fana IL Fotball

Fana IL har en lang og flott historie siden stiftelsen på Stend Jordbruksskole 3. mars 1920. Aktivitetsnivået har siden da vært varierende, men idrettslaget har aldri vært større enn i dag. Med over 6000 medlemmer fordelt på 14 forskjellige idretter er Fana IL sterkt engasjert i vår flotte bydel.

Fana IL Fotball, skilt ut som et allianseidrettslag, er i denne sammenheng en stor fotballklubb med over 1000 aktive fotballspillere samt 300 fantastiske trenere og ledere fordelt på nærmere 100 lag. Visjonen er at Fana IL Fotball skal ha et bredt tilbud til sine medlemmer og derigjennom gi mulighet til å utvikle seg både sportslig og sosialt. Dette tilbudet skal bygges på Fana IL Fotballs verdier - glede, trygghet, fellesskap og handlekraft. Videre skal klubben ha et aktivitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå - med andre ord være en livslang interesse for barn, ungdom, voksne og pensjonister.

Les mer om Fana IL Fotball

 

Åsane Håndball

Åsane Håndball er en breddeklubb med ca. 400 medlemmer. Klubben har tilbud til barn, ungdom og voksne, for de som spiller kun for moro, og til de som ønsker å satse. Med verdier som inkludering, trygghet og engasjement, ønsker Åsane håndball alle velkommen. 

Klubben er basert på frivillig innsats og den største motivasjon er at alle medlemmer skal oppleve idrettsglede og samhold i trygge og gode omgivelser. 

August 2020 var Norges fineste flerbruksanlegg på Myrdal i Åsane klart til bruk. Med det nye idrettsanlegget har klubben fått enda flere muligheter til å vokse og være synlig i håndballbyen Bergen.

Les mer om Åsane Håndball

 

Nore Neset Idrettslag

Nore Neset Idrettslag er eit fleiridrettslag i Bjørnafjorden kommune som tilbyr aktivitet innan fotball og handball for barn, ungdom og vaksne, samt idrettsskule for barn. Idrettslaget vart stifta i 1980, og er det nest største idrettslaget i Bjørnafjorden kommune med omlag 800 medlemmer og tillitsvalde.

Visjonen vår om at “Nore Neset Idrettslag skal tilby idrettsglede og utfordringar for alle” skal vi jobba aktivt med kvar dag, med sterk fokus på verdiane våre vennskap, meistring og respekt. På denne måten skal vi nå misjonen vår om å skapa eit idrettslag med Plass til alle!

Les mer om Nore Neset Idrettslag

 

 

Bergen Vest Svømmeklubb (BVSK)

Bergen Vest Svømmeklubb ble stiftet 2. november 2020 da Bergens Svømme og Livredningsklubb og Vestkantsvømmerne slo seg sammen. BVSK er den største svømmeklubben i Vestland fylkeskommune med rundt 2.200 medlemmer. BVSK har sin tilstedeværelse og geografiske tilhørighet i Bergen kommune, Askøy kommune og Øygarden kommune.

Les mer om BVSK