Bedre råd til deg som er ung

 – Slik får du kontroll over din egen økonomi

 

Etter at du har fylt 18 år har du selv ansvar for privatøkonomien din. Det vil si at du bestemmer over dine kontoer og hvordan du bruker pengene dine. Hvis du ønsker hjelp eller råd på veien, er vi selvsagt her for deg. Du får din egen personlige rådgiver som kan gi deg råd i økonomiske spørsmål.

Ønsker du at foreldre eller foresatte fortsatt skal ha tilgang til dine kontoer?  

Det er ikke noe problem. Du kan gi tilganger selv i nettbanken. I hovedmenyen under Konto finner du valget Gi andre tilgang til konto. Der kan du velge hvilken konto det gjelder, og trykke Legg til disponenter på konto.

mann pa torgallmenningen
Bilde av Linn

Linn Sagstad

Autorisert Finansiell Rådgiver

Book møte

To ting du må huske på når du blir 18 år:

1. Oppdater legitimasjonen din i banken når du får nytt pass

Det er viktig at vi har oppdatert legitimasjon fra deg i banken. For at de tjenestene du trenger skal være tilgjengelige, må passet skannes i banken. Dette er i henhold til krav i Hvitvaskingsloven.

2. Opprett en BSU-konto

Start sparingen til din første bolig så tidlig som mulig, gjennom Boligsparing for unge. En BSU-konto er en av de mest gunstige måtene å spare opp egenkapital til bolig på, for deg som er under 34 år og ikke enda har kjøpt din første bolig. Du bør ha en jobb med skattbar inntekt før du starter BSU-sparingen. Da får du et gunstig skattefradrag på beløpet du har spart. Vi anbefaler deg å lese mer om BSU på våre sider.

Trenger du råd eller hjelp til å komme i gang? 

Kontakt din rådgiver i banken her

 

Hva er egentlig en depositumskonto?

Skal du flytte hjemmefra?

Hvis du skal leie leilighet, krever vanligvis utleier et depositum. Et depositum er en pengesum som settes av i tilfelle noe skulle bli ødelagt i leiligheten, eller du ikke betaler husleie som avtalt i leieavtalen. Pengesummen er ofte på to til tre måneders husleie, og kan maks være på seks måneders leie. 

Det er utleier som bestiller depositumskontoen i sin bank, men du som leietaker står som eier av kontoen. Kontoen er sperret, slik at ingen av partene kan ta ut pengene. Det er viktig at depositumet står på en egen konto som eies av deg, men den kan kun benyttes med enighet fra begge parter.

Skal du leie ut? Les mer og opprett depositumskonto her

Hvis utleieperioden er over, og det ikke har oppstått betalingsforsinkelser eller skader på boligen, skal du som leietaker få tilbakebetalt hele depositumsbeløpet med renter, når forholdet avsluttes.

Hvis det oppstår uenigheter rundt utbetaling av depositumet skal tvisten løses hos Forliksrådet eller hos Husleietvistutvalget.

 

Hvilke forsikringer trenger jeg når jeg flytter hjemmefra? 

Vi hjelper deg gjerne med forsikring. Hvis du bor hjemme, er du dekket av dine foreldre sin innbo- og reiseforsikring. Hvis du flytter hjemmefra og endrer adressen din hos Folkeregisteret, må du ha din egen innbo- og reiseforsikring.

Her kan du lese mer om vår innboforsikring.

Har du bil? Da må den også forsikres. 

Les mer om vår bilforsikring

Gjennom vårt samarbeidet med Frende Forsikring kan vi tilby de forsikringene som passer for deg. Ta kontakt med din rådgiver, Så hjelper vi deg med de forsikringene du trenger.

Skal du studere i utlandet? – Husk egen studentforsikring! 

Hvis du flytter ut av landet for å studere, anbefaler vi deg en egen forsikring i den tidsperioden du er i utlandet. Du kan se nærmere på forsikring for studenter i utlandet gjennom for eksempel ANSA eller Gouda.  

Les mer om forsikring for studenter i utlandet på ANSA sin nettside

Les mer om forsikring for studenter i utlandet på Gouda sin nettside

 

Er du ekstra god til å spare? 

Hvis du allerede har litt oppsparte midler til buffer, det vil si litt penger i bakhånd dersom noe uforutsett skulle skje, og i tillegg klarer å fylle opp BSU-kontoen din, anbefaler vi at du sparer i aksjer og/eller fond. Små beløp i dag, kan vokse seg store over tid. Derfor hjelper det å opprette en fast spareavtale, om det så bare er på en liten sum som trekkes hver måned. 

Alle monner drar! :)

Prøv vår sparekalkulator for å se hvor mye din sparing kan vokse over tid.

Gå til sparekalkulator