Dødsbo og arveoppgjør

Det er mye praktisk som skal ordnes når en nær faller bort. Her finner du informasjon om hva som skjer med bankforholdet ved dødsfall, og hva du må gjøre om du skal ta over eller forvalte et dødsbo.

Har du behov for hjelp og veiledning angående hva som skal gjøres knyttet til dødsbo, hjelper vi deg gjerne. Send inn en henvendelse i skjemaet under, og en kundebehandler vil om kort tid kontakte deg for å avtale et møtetidspunkt.

rosa blomster
Bilde av Atle

Atle Heimdal

Autorisert Finansiell Rådgiver

Book møte

Hva er dødsbo?

Når noen dør vil eventuell formue og gjeld som avdøde etterlater seg kalles et dødsbo. I tillegg til formue og gjeld, består dødsboet av innbo, løsøre, rettigheter og forpliktelser. Når Tingretten har mottatt "Erklæring om privat skifte av dødsbo", vil skifte-/uskifteattest bli utstedt til arvingene slik at dere kan ivareta dødsboet.

 

Hva bør du tenke på?

Du finner mye nyttig informasjon om fremgangsmåte og ivaretagelse av dødsboet på Norges Domstolers nettside, www.domstol.no, under Arv og skifte. Her finner du blant annet skjema som må fylles ut og returneres til skifteretten for å få utstedt skifteattest.

Du kan også kontakte skifteretten i den kommunen avdøde bodde for å få generell informasjon og veiledning om arvespørsmål.

 • Avdødes konti sperres for uttak og eventuelle disposisjonsforhold til konti fjernes.
 • Innbetalinger vil gå som normalt.
 • Nettbank, avtalegiro og andre betalingsavtaler knyttet til kundeforholdet avsluttes
 • Bankkort, kredittkort og BankID knyttet til kundeforholdet blir sperret.
 • Faste trekk til banken, som lån og gebyrer, vil likevel bli belastet selv om kontoen er sperret.
 • Lån kan beholdes i avdødes navn så lenge skiftebehandlingen pågår

Det er gitt anledning til å betale enkelte regninger i avdødes navn før skifteattest er utstedt. Dette gjelder følgende betalinger:

 • Vanlige husholdsregninger som strøm, telefon, lån, husleie og offentlige avgifter i avdødes navn
 • Kostnader ved begravelse
 • Restskatt

Du kan kontakte oss for å få hjelp til å betale slike regninger før skifteattesten er klar. 

Når en kunde faller fra må eksisterende konti avsluttes og det etableres en Dødsbokonto som kan benyttes til oppgjør. Unntak er for ektefeller i uskifte som tidligere har disponert konto, som da kan få tilgang til eksisterende konto igjen. Som hovedregel skal boet være oppgjort innen 2 år fra dødsdato.

 

For å få tilgang til dødsboet trenger vi følgende dokumentasjon:
 • Kopi av skifte-/uskifteattest
 • Kopi av gyldig legitimasjonen til alle arvingene
 • Eventuelt fullmaktsskjema fra alle arvinger når skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig

Skal du være bobestyrer ber vi deg registrere deg som kunde i banken, via vår hjemmeside, bli Kunde med BankID dersom du ikke er kunde i Fana Sparebank fra før, slik at du blir legitimert og får opprettet en nettbank som kan benyttes til fordeling av boet.

 

Dokumentasjonen sendes til:

Fana Sparebank
Att: Forretningsstøtte

Postboks 10 Nesttun
5852 Bergen

 

Kontaktskjema

Jeg trenger hjelp med