Om oss

Gjennom generasjoner har Fana Sparebank vært en frittstående og viktig sparebank for lokalsamfunnet.

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun. I tillegg har banken et avdelingskontor i Kaigaten i sentrum. Konsernet består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt med til sammen om lag 150 ansatte.

Banken er også en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Org. nr. Fana Sparebank: 937896859

Org. nr. Fana Sparebank Eiendom: 958499558

Org. nr. Fana Sparebank Boligkreditt: 993567078