Styre og ledelse

Informasjon om styret og ledelsen i Fana Sparebank

Styret

Peter Frølich, styreleder

PeterFrolich.png

 

Kjerstin Fyllingen, styremedlem

KjerstinFyllingen.png

 

Jannikke Hannevik, styremedlem

Jannikke Hannevik.png

Svein Ove Kvalsund, styremedlem

Svein Ove Kvalsund_500x516.png

Hanne Magnussen, ansattes representant

HanneMagnussen.png

 

Arnt Hugo Knudsen, ansattes representant

ArntHugoKnudsen.png

 

Ledelsen

 

Lisbet Nærø.png

Lisbet K. Nærø, Administrerende Direktør

Lisbet K. Nærø har vært administrerende direktør i Fana Sparebank siden våren 2014. Hun har lang erfaring fra lederstillinger innen finans og transportsektoren. Blant annet har hun vært konsernsjef i Tide ASA, administrerende direktør i BN Bank ASA, konserndirektør i Sparebank 1 SR-Bank, BNR/Fjord Line AS og Sparebanken Vest.

Lisbet er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har MBA fra University of Central Florida, samt tilleggsutdannelse fra det juridiske fakultet i Bergen og Harvard Business School.

 

Oddgeir Timberlid.png

Oddgeir Timberlid, Økonomidirektør

Oddgeir Timberlid har vært ansatt i banken siden 2008, og begynte i stillingen som leder for økonomi og styring våren 2011. Han har tidligere vært banksjef og leder i konsernregnskapsavdelingen i Christiania Bank og Kreditkasse og i revisjonsavdelingen hos Ernst&Young og Deliotte.

Oddgeir er siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

 

Kim Lingjærde.png

Kim Fordyce Lingjærde, Finansdirektør 

Kim tiltrådte som finanssjef i mai 2005. Han har 30 års erfaring fra ulike stillinger innen bank og finans. I Bergens Skillingsbank/Bergensbanken, senere Handelsbanken, var han administrasjonssjef og direksjonssekretær og hadde også ansvar for IR.

Kim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning innen finans, informasjonssystemer og regnskap.

 

Bjarne Amundsen.png

Bjarne Amundsen, Direktør Kreditt og juridisk

Bjarne Amundsen har vært ansatt i banken siden 1997, og ble kredittsjef høsten 2014.

Han har tidligere vært nestleder for bedriftsmarked, og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

 

Ann Kristin Thue Tveit.png

Ann Kristin Thue Tveit, Direktør Personmarked

Ann Kristin Thue Tveit begynte i Fana Sparebank i 2018, og har vært leder for kontoret på Straume og Nesttun. Hun tiltrådte som leder for personmarked i Fana Sparebank januar 2020. Ann Kristin har blant annet vært leder for personmarkedet i Danske Bank, Hordaland og har ledet avdelingen for fiberleveranse i Eltel Networks.

Hun er utdannet Diplommarkedsfører fra BI og har tilleggsutdannelse fra Norges Handelshøyskole, Høyskolen Kristiania og Columbia University, New York.

 

Pål Haugetun.png

Pål K. Haugetun, Direktør Bedriftsmarked

Pål K. Haugetun tiltrådte som stillingen som Direktør Bedriftsmarked i 2020 og har vært ansatt i banken siden 2016. Han har tidligere vært nestleder og leder for bedriftsmarked i Fana Sparebank, og har erfaring fra Innovasjon Norge, Sparebanken Vest og Inter Revisjon.

Pål er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Breinstruktør og vinterturleder i Bergen og Hordaland Turlag.

 

Marit Thomassen Liland.png

Marit Thomassen Liland, Direktør Organisasjonsutvikling

Marit tiltrådde stillingen som Direktør Organisasjonsutvikling i juni 2020. Hun har lang ledererfaring fra blant annet Telenor, hvor hun har arbeidet med større utviklings- og endringsprosesser. Marit har også jobbet som HR direktør Europa for Kinect Energy (tidligere Bergen Energi).

Marit er utdannet Cand.mag. i humanistiske fag, og har tilleggsutdannelse i arbeid- og organisasjonspsykologi, prosjektledelse samt ulike sertifiseringer og kurs innen coaching, ledelse og typeanalyse.

Inge Ådland Direktør Innovasjon og teknologi

Inge Ådland, Direktør Innovasjon og teknologi

Inge tiltrådde stillingen som Direktør for Innovasjon og teknologi i mai 2023. Han har lang ledererfaring innen bank og IT-bransjen, fra blant annet Sparebanken Vest, Evry og Deloitte. Der han blant annet har vært med å skape en endringsreise til et mer attraktivt IT-miljø i Bergen.

Rett etter videregående studerte han informatikk på NTH. I tillegg tok han MBA i Strategi og ledelse ved NHH i 2012. 


Brith Line Øverland, Chief Compliance Officer

Brith Line Øverland, Chief Compliance Officer (CCO)

Brith Line tiltrådde stillingen som Chief Compliance Officer i september 2021. Hun har bred erfaring innen store prosjektkontrakter, utvikle og følge opp interne styringssystem, etterlevelse, etikk og integritet, opplæring og utvikling av kompetansehevende programmer, herunder generell ledelse fra blant annet Hydro, Statoil, kredittforetak og senest Inventura.

Brith Line har Juridisk embetseksamen fra UIO, med menneskerettigheter som spesialfag. I tillegg en rekke kurs innen anskaffelser ledelse, prosjektledelse, compliance, risikostyring og etikk, herunder sertifiseringer innen risikostyring og prosjektledelse.