Ung familie

Dette er forsikringen for deg under 34 år. Produktet inkluderer forsikring for deg og din familie, for både Innbo Pluss, Reise Pluss og ulykkesforsikring.

Logg inn og bestill forsikring

 

dame med barn pa shopping
Bilde av Truls

Truls Gullaksen

Forsikringsrådgiver

Dette inkluderer i Ung Familie

  • Forsikringen dekker innbo med ubegrenset forsikringssum og sikrer dine eiendeler.
  • Dekker skade under flytting til nytt bosted i Norge med inntil 100 000 kroner.
  • ID-tyverisikring inkludert.

Les mer om Innboforsikring

  • Gjelder med en gang du går ut døra og i hele verden på reise inntil 77 dager.
  • Ingen krav om overnatting. 
  • Dekket med inntil 40 000 kroner på enkeltgjenstander per skadetilfelle.
  • Utvidet sports -og fritidsaktiviteter er lik som for Reise Pluss.

Les mer om Reiseforiskring

  • Gjelder hele døgnet i hele verden og kun 1000 kroner i egenandel.
  • Dekker behandlingsutgifter dersom invaliditetsforsikring er avtalt, og forsikrede er bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.
  • Utvidet sports -og fritidsaktiviteter er lik som for Reise Pluss.

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige forsikringsvilkår. Ta kontakt med vårt forsikringsteam om du vil vite mer.