Barneforsikring

Barna er det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring gir både barnet og familien økonomisk sikkerhet dersom noe uforutsett skulle skje.

Barne- og ungdomsforsikringen er en kombinert syke- og ulykkesforsikring, og dekker varig medisinsk invaliditet, alvorlig sykdom og uførhet. Forsikringen kan kjøpes fra barnet er fylt 3 måneder og inntil det er 18 år. Den gjelder til barnet fyller 26 år, og gjelder også ved studieopphold i utlandet.

Bestill forsikring

 

mor med barn pa fanget
Bilde av Torbjørn Kørra

Torbjørn Kørra Grande

Leder Forsikring

Barne- og ungdomsforsikring gir utbetaling ved

  • Medisinsk invaliditet grunnet sykdom
  • Medisinsk invaliditet grunnet ulykke
  • Arbeidsuførhet
  • Utvalgte alvorlige sykdommer
  • Økonomisk bistand til foresatte ved utvalgte sykdomstyper
  • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
  • Merutgifter ved sykehusopphold eller lignende
  • Utbetaling ved behov for langvarig pleie og omsorg
  • Dødsfall
  • Behandlings- og reiseutgifter ved ulykkeKontakt oss for et godt forsikringstilbud