Sperring av kort

Dersom du blir frastjålet eller på annen måte mister Visa-kortet ditt, må du melde fra så snart som mulig.

Blir du frastjålet bankkortet ditt, eller har mistet det, må du sperre kortet så fort som mulig. Har du tilgang til mobil eller PC kan du raskt og enkelt sperre kortet ditt via nett- og mobilbanken vår.

Innenfor bankens åpningstider kan du ringe kundesenteret vårt på telefon 915 03 411.

Nødtjenester

Dersom du er i utlandet og blir frastjålet eller mister Visa-kortet ditt har du mulighet til å få Nødkort/nødkontanter. Nødkortet har begrensninger i forhold til bruk, så vi anbefaler at du bestiller nødkontanter. Disse vil være tilgjengelig innen ca. 24 timer.

Kontakt Teller AS på telefon + 47 815 00 500