Grønn sparekonto barn

Dersom du gir barnet en sparekonto som de selv disponerer og har et forhold til, får de gode sparevaner allerede i ung alder. Lær å spare litt hver måned. Med grønn sparekonto lærer barna at selv små beløp kan bli store over tid, samtidig som de støtter et bærekraftig formål.

 

Sparekontoen har høy rente, og ingen begrensninger for uttak. Sparingen kan barna selv følge med på i nett- og mobilbanken.

Ønsker du å opprette sparekonto for barn 0-12 år?

 

Book møte med oss

Noen av fordelene med Grønn sparekonto barn:

  • Sparekonto med høy rente fra første krone
  • Ingen uttaksbegrensninger
  • Ingen oppsigelsestid
  • Både foreldre og barn kan følge med på kontoen i nettbanken. Dette forutsetter at både foreldre og barn disponerer konto
  • Både foreldre og barnet selv kan spare når det passer dere
  • Barnet overtar kontoen selv når de fyller 18 år og foreldres disposisjonsrett bortfaller
  • Foreldre kan også opprette kontoen, uten at barna selv skal disponere konto før 18 års dagen
  • Vi minner om at grensen for midler som skal forvaltes av Fylkesmannen ihht vergemålsloven er 2G (grunnbeløpet i folketrygden reguleres hvert år. 1G = pr 1.mai 2018 kr. 96.883)

Se vår prisliste for vilkår

 

gutt med sparegris
Bilde av Britt

Britt Nyheim

Banksjef personmarked, Sentrum / Autorisert Finansiell Rådgiver

Kontakt meg

Hva er en grønn sparekonto?

Banken setter av penger til et grønt formål, samtidig som ditt barn får de samme gunstige vilkårene som på en helt vanlig sparekonto. Banken vil gi 0,05% av samlet innestående beløp på alle sparekontoer for barn- og ungdommer fra sitt eget gavefond. Disse pengene går til et gitt bærekraftsprosjekt. Slik kan ditt barn være med på å støtte grønne formål, samtidig som sparekontoen vokser seg større. Grønne innskudd vil i tillegg følge prinsippene for grønn finansiering innen finans. Det betyr at banken forplikter seg til å finansiere grønne formål som har en positiv effekt på klima og miljø.

Start sparingen tidlig

Starter du sparingen tidlig er du med på å gi barna dine økonomisk trygghet senere i livet. Med sparekontoen vår får du god rente fra første krone, og du kan når som helst ta ut pengene.

Selv et lite beløp i måneden kan utgjøre en stor forskjell. Start gjerne en spareavtale, så setter du av en fast sum, slik at sparingen går helt av seg selv.

Et lite sparetips

Her er et lite sparetips: Barnetrygden, eller deler av denne, kan også overføres direkte til Grønn sparekonto barn.

Vi har ingen maks sparebeløp på denne kontoen, så her kan du spare når det passer deg, i tillegg til at pengene er tilgjengelig dersom du trenger det. Husk at foreldre eller foresatte bør stå som disponent av kontoen.