Kundevalget 2023

Våre kunder kan foreslå og stemme på kandidater til bankens øverste organ, generalforsamlingen. Kundevalget 2023 ble holdti perioden 28. februar-6. mars, og valget er nå gjennomført.