Kundevalget 2022

Våre kunder kan foreslå og stemme på kandidater til bankes øverste organ, generalforsamling. Kundevalget for 2022 ble gjennomført i perioden 3. - 9. mars, og valget er nå gjennomført.

Følgende personer ble valgt inn som medlemmer i bankens generalforsamling for perioden 2022 - 2025 ved årets innskytervalg. 

  • Marianne S. Herland
  • Birgitte Sørheim
  • Nina Aasvik