Obs! Økt svindel

Det er for tiden mange svindelforsøk. Husk at du aldri skal oppgi sensitiv og personlig informasjon i usikre kanaler som epost, sms og telefon. 

Les mer om sikkerhet på nett her

Kundevalget 2022

Våre kunder kan foreslå og stemme på kandidater til bankes øverste organ, generalforsamling. Kundevalget for 2022 ble gjennomført i perioden 3. - 9. mars, og valget er nå gjennomført.

Følgende personer ble valgt inn som medlemmer i bankens generalforsamling for perioden 2022 - 2025 ved årets innskytervalg. 

  • Marianne S. Herland
  • Birgitte Sørheim
  • Nina Aasvik