Kundevalget 2021

Årets kundevalg er ferdig. Vi takker for din stemme.

Følgende kandidater ble valgt inn i generalforsamlingen:

Fast medlem:

  • Sonia Faaland
  • Anne Gro Storheim Hellsten
  • Bjørn-Frode Schelderup
  • Pål Ivarsøy
  • Helene Tefre

Varamedlem:

  • Anne Carlsen
  • Stein Walle
  • Knut Cook Bratland
  • Joachim Kaufmann