Kundeutbytte

Som lokal sparebank er vi opptatt av å gi tilbake til samfunnet og kundene våre. Kundeutbytte er en fin mulighet for oss til å dele ut litt av vårt overskudd når vi gjør det godt.

Kundeutbytte er basert på hvor mye du har i lån og sparepenger, basert på vårt resultat som bank, og hvor lenge du har vært kunde i det gjeldende året.

Bli kunde

familie spiser lunsj.png

Informasjon om kundeutbytte for 2020:

Banken vil fra år til år vurdere om det skal betales kundeutbytte. De siste årene har Finanstilsynet frarådet banker å dele ut utbytte og Fana Sparebank har valgt å følge denne anbefalingen. 

Vanlig stilte spørsmål

I Fana Sparebank er det å støtte lokalsamfunnet og gi tilbake til våre kunder gjennom bærekraftig drift, en del av sjelen vår. Dette har vi tenkt å fortsette med ved å utbetale kundeutbytte til våre kunder.

Alle kunder i Fana Sparebank som har hatt innskudd, lån eller begge deler minst én dag i løpet av det foregående året, kvalifiserer til å få kundeutbytte.

Maksbeløpet du kan få utbetalt er 8 000 kroner. Du må minst ha 2 millioner kroner i lån og minst 2 millioner i innskudd for maks utbetaling. Minimumsbeløpet per person er 100 kroner. Er dere to personer på samme lån og begge har innskudd kan dere få utbetalt opp til 16 000 kroner.

Ja, den utbetalte summen beskattes ned samme skattesats som for alminnelig inntekt.

Hvis du har blitt kunde hos Fana Sparebank, eller avsluttet kundeforholdet i løpet av året beregner vi kundeutbyttet ut ifra hvor lenge du har vært kunde. Har du vært kunde halve året vil du få 50% av maksimalt beløp.

Grunnlaget for kundeutbytte og det du får utbetalt, er en gjennomsnittlig verdi, basert på hvordan dine innskudd og utlån har endret seg gjennom året. Det er altså ikke summen som står på sparekonto på et gitt tidspunkt som er gjeldende, men utviklingen kontoen har hatt gjennom året.

I løpet av mars måned tar bankens øverste organ, Generalforsamlingen, stilling til om kundeutbytte skal utbetales for foregående år eller ikke. I etterkant av avgjørelsen utbetales kundeutbytte. Dersom Generalforsamlingen stemmer for at kundeutbytte skal utbetales, skjer det i april eller mai hvert år.