Kundeutbytte

 

Som lokal sparebank er vi opptatt av å gi tilbake til samfunnet og kundene våre. Kundeutbytte er en fin mulighet for oss til å dele ut litt av vårt overskudd når vi gjør det godt.

Kundeutbytte er basert på hvor mye du har i lån og sparepenger, basert på vårt resultat som bank, og hvor lenge du har vært kunde i det gjeldende året.

 

Bli kunde

 

far og sønn spiser bolle.png

Kundeutbytte for 2019

På grunn av den usikre situasjonen vi er i, og Finanstilsynets anbefaling, har generalforsamlingen besluttet at banken ikke vil utbetale kundeutbytte i år. I mars 2021 vil generalforsamlingen ta stilling til om kundeutbytte skal utbetales for 2020.

Styret i banken innstilte tidligere i vinter på at bankens øverste organ, generalforsamlingen, for første gang skulle betale ut kundeutbytte, basert på regnskapet for 2019. Den 16. mars 2020 sendte Finanstilsynet brev til styret i samtlige banker, der de sterkt anbefalte at bankene revurderte sine planlagte utbytteutbetalinger. Bakgrunnen er koronakrisen og usikkerheten som nå foreligger. På møte i bankens generalforsamling den 26. mars 2020 valgte generalforsamlingen å ta ansvar og lytte til Finanstilsynet sin anbefaling om å ikke betale ut kundeutbytte. Dette må også sees i sammenheng med at myndighetene har vedtatt flere tiltak som skal bidra til å styrke bankenes evne til å hjelpe kunder og å holde hjulene i gang. I et slikt lys vil store utbyttebetalinger vurderes som lite forsvarlige, og lite tilpasset bankenes samfunnsansvar i den pågående krisen. Samtidig anerkjenner vi at det nettopp er nå mange kunder og organisasjoner trenger ekstra støtte. Derfor vil vi ha et stort fokus på gavemidler, og håper at disse vil kunne komme mange til nytte i en krevende tid.

Vanlig stilte spørsmål

I Fana Sparebank er det å støtte lokalsamfunnet og gi tilbake til våre kunder gjennom bærekraftig drift, en del av sjelen vår. Dette har vi tenkt å fortsette med ved å utbetale kundeutbytte til våre kunder.

Alle kunder i Fana Sparebank som har hatt innskudd, lån eller begge deler minst én dag i løpet av det foregående året, kvalifiserer til å få kundeutbytte.

Maksbeløpet du kan få utbetalt er 8 000 kroner. Du må minst ha 2 millioner kroner i lån og minst 2 millioner i innskudd for maks utbetaling. Minimumsbeløpet per person er 100 kroner. Er dere to personer på samme lån og begge har innskudd kan dere få utbetalt opp til 16 000 kroner.

Ja, den utbetalte summen beskattes ned samme skattesats som for alminnelig inntekt.

Hvis du har blitt kunde hos Fana Sparebank, eller avsluttet kundeforholdet i løpet av året beregner vi kundeutbyttet ut ifra hvor lenge du har vært kunde. Har du vært kunde halve året vil du få 50% av maksimalt beløp.

Grunnlaget for kundeutbytte og det du får utbetalt, er en gjennomsnittlig verdi, basert på hvordan dine innskudd og utlån har endret seg gjennom året. Det er altså ikke summen som står på sparekonto på et gitt tidspunkt som er gjeldende, men utviklingen kontoen har hatt gjennom året.

I løpet av mars måned tar bankens øverste organ, Generalforsamlingen, stilling til om kundeutbytte skal utbetales for foregående år eller ikke. I etterkant av avgjørelsen utbetales kundeutbytte. Dersom Generalforsamlingen stemmer for at kundeutbytte skal utbetales, skjer det i april eller mai hvert år.