Finansavtalelov

Her finner du informasjon om finansavtaleloven.

Loven gir regler om rettigheter og plikter mellom deg og banken eller andre tjenesteleverandører. Loven skal gi et sterkere forbrukervern og gjennomfører en rekke nye EU-regler i Norge.

Loven medfører ikke at eksisterende avtaler med banken eller finansforetak opphører. Eksisterende avtaler vil fortsatt løpe og eventuelt fornyes på samme måte som tidligere. Den medfører derimot at du kan få mere informasjon fra banken enn det du får i dag, og det kan ved nye avtaler bli stilt flere spørsmål til deg. Hensikten er å ivareta deg som kunde.

 

Hva må jeg som kunde gjøre?

Du trenger ikke å foreta deg noe for at dine produkter og tjenester hos oss skal fortsette som før, men vi oppfordrer deg til å sette deg inn i de oppdaterte avtalevilkårene.

  • Loven gjelder fra 1. januar 2023
  • Avtalene dine gjelder som før
  • Forbrukervernet ditt blir styrket
  • Du kan oppleve flere varslinger enn tidligere

De fleste av de nye avtalevilkårene er til din fordel, og gjelder fra 01.01.2023. Regelen om endring av renter gjelder fra 01.07.2023. 

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om den nye finansavtaleloven, ta kontakt med din rådgiver i banken, eller les mer på finansnorge.no