Oppdatering av kundeinformasjon

I løpet av kort tid vil du som kunde hos oss motta et skjema for oppdatering av kundeinformasjon, dette gjøres i et kundeerklæringsskjema. Bankene i Norge er lovpålagt å innhente og oppdatere informasjon løpende om alle kundene våre. Dette gjelder både for privatpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner.

Investorinformasjon/IR

Her finner du Fana Sparebank og Fana Sparebank Boligkreditts års- og kvartalsrapporter, ratingvurdering, i tillegg til informasjon om låneavtaler og lånebeskrivelser av utstedte obligasjonslån.

kontoret i kaigaten