Investorinformasjon/IR

Her finner du Fana Sparebank og Fana Sparebank Boligkreditts års- og kvartalsrapporter, ratingvurdering, i tillegg til informasjon om låneavtaler og lånebeskrivelser av utstedte obligasjonslån.

kontoret i kaigaten