Investorinformasjon/IR

Her finner du Fana Sparebank og Fana Sparebank Boligkreditts års- og kvartalsrapporter, ratingvurdering, i tillegg til informasjon om låneavtaler og lånebeskrivelser av utstedte obligasjonslån.

Sammendrag av 2019 for Fana Sparebank

Konsernets virksomhet og resultater i 2019 viser positiv utvikling og tilfredsstillende resultater. Grunnlaget for bankens totalresultat på 196 millioner kroner er skapt gjennom en solid plattform av eksisterende kunder, og også et stort tilfang av over 2.600 nye kunder gjennom hele 2019. Den underliggende kjernevirksomheten viser solid utvikling, med god utvikling i nettorenten, utlån og forvaltningskapitalen. Konsernets forvaltningskapital har passert 26 milliarder kroner. Fana Sparebank har i 2019 tatt betydelig skritt for å styrke satsningen innen bærekraft og det grønne skiftet.

Nøkkeltall for 2019

Forvaltningskapital:

25,9 milliarder kroner

Egenkapitalavkastning:

7,5 %