Fana Sparebank

Banken har i 2020, nesten utelukkende fra hjemmekontor, klart å opprettholde et meget høyt aktivitetsnivå. Vi fikk over 2300 nye kunder i personmarkedet. Banken tar betydelige markedsandeler i dette segmentet, og hadde en utlånsvekst på hele 12,5 prosent. Himla Banktjenester stod for over 40 prosent av denne veksten. Bankens gode digitale løsninger har vært avgjørende for denne suksessen. På bedriftsmarkedet har vi de siste årene hatt en bevisst strategi for å øke kredittkvaliteten på porteføljen. Dette har vi fått igjen for med lave tap og solide kunder gjennom koronakrisen.

 

Siste rapporter

 

trapp i kaigaten.png

Nøkkeltall for 2020

Forvaltningskapital:

27,8 milliarder kroner

 

Egenkapitalavkastning:

4,9 %

Kvartalsrapporter for Fana Sparebank