Det er for tiden mange svindelforsøk. Husk at du aldri skal oppgi sensitiv og personlig informasjon i usikre kanaler som epost, sms og telefon. Les mer om sikkerhet på nett her

Fana Sparebank

Fana Sparebank passerte i 2021 en milepæl med over 30 milliarder kroner i forvaltningskapital. Det er særlig positiv utvikling i utlån til boligformål. På årsbasis utgjør veksten til boligformål 1,2 milliarder kroner, en vekst på 6,1 prosent. Det betyr at banken fortsatt øker sine markedsandeler. Årsresultatet for 2021 øker til 132,5 millioner kroner sammenlignet med 2020 (126,8 millioner kroner).

 

Siste rapporter

 

trapp i kaigaten.png

Nøkkeltall for 2021

Forvaltningskapital:

30 milliarder kroner

 

Egenkapitalavkastning:

4,9 %

 

Kvartalsrapporter for Fana Sparebank