Fana Sparebank

1. kvartal 2023 oppsummert 

Fana Sparebank har en svært positiv resultatutvikling drevet av kraftig vekst i både rentenettoen og gjennom god kostnadskontroll. Kvartalstallene viser en vekst på 41 millioner kroner i rentenettoen, eller 44,4 prosent sammen­lignet med fjoråret. Rentenettoen på 133,5 millioner kroner er det høyeste som er registrert for et kvartal. Resultatet for kvartalet på 78,1 millioner kroner er hele 25,2 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (52,9), og gir en egen­kapitalavkastning på 11 prosent. Kundeutbytte på 57 millioner kroner for 2022 ble utbetalt i april.

 

Siste rapporter

 

trapp i kaigaten.png

Fana Sparebank har lagt bak seg et år med kraftig vekst i rentenettoen. Resultatet for 2022 226,4 millioner kroner, hvilket gir en egenkapitalavkastning på 8,1 prosent. Resultatet gir grunnlag for å dele ut kundeutbytte så vel som å gi støtte til samfunnsnyttige formål gjennom gavefondet.

Nøkkeltall for 2022

Forvaltningskapital:

29 milliarder kroner

 

Egenkapitalavkastning:

8,1 %

 

Kvartalsrapporter for Fana Sparebank