Fana Sparebank

1. kvartal oppsummert

Resultatene viser en solid og positiv start på året for Fana Sparebank. Rentenettoen for 1. kvartal forblir sterk, og utgjorde 152 millioner kroner. Med god økning i andre inntekter og en forbedret kostnadsprosent på bankvirksomheten, endte resultatet for kvartalet på 102,9 millioner kroner etter skatt, en økning på 32 prosent sammenlignet med fjoråret. Egenkapitalavkastningen er 13,5 prosent. Kundeutbytte på 70 millioner kroner ble vedtatt sammen med avsetting på 45 millioner kroner til bankens gavefond.

 

Siste rapporter

 

trapp

Kvartalsrapporter for Fana Sparebank