FNs Klimainitiativ innen finans

I september 2019 var Fana Sparebank blant 130 første bankene i verden til å signere FNs Klimainitiativ innen Finans, og de seks prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet. 

Som det står skrevet i Prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, er Fana Sparebank overbevist om at "bare i et inkluderende samfunn basert på menneskeverd, likhet og bærekraftig bruk av naturressurser, kan våre kunder og virksomheter lykkes".

lille lungegardsvann

Forpliktelse

Ved å signere på klimainitiativet, forplikter vi oss til å "bruke våre produkter, tjenester og partnerskap til å støtte og drive fremover de grunnleggende endringene som er nødvendige i økonomien og livsstilen vår, for å oppnå økt velstand for både nåværende og fremtidige generasjoner".

 

prinsippene for klimainitiativet.png

 

Fana Sparebank har avgitt en statusrapport per mars 2022 knyttet til de prinsippene i klimainitiativet.

Les rapporten her

Fana Sparebank - Påvirkningsanalyse 2022

 

Net Zero Banking Alliance

Fana Sparebank har signert FN initiativet Net Zero Banking Alliance (NZBA) i 2021, og jobber for netto-nullutslipp av klimagasser innen 2050, fra egen drift, utlånsporteføljene og investeringer.
NZBAs «Commitment statement» som blant annet forplikter oss til å:

  • Tilpasse utslipp fra egen drift, utlåns- og investeringer til en netto-nullutslippsbane innen 2050.
  • Innen 18 måneder sette et 2030-mål og et 2050-mål, med mellomliggende mål som skal settes hvert 5. år fra 2030 og utover.
  • 2030-målet skal fokusere på prioriterte sektorer der banken kan ha størst påvirkning, dvs. de mest klimagassintensive sektorene.
  • Årlig publisere absolutte utslipp- og utslippsintensitetstall i tråd med beste praksis og innen ett år etter å ha satt mål, vise fremgang i henhold til gitte kriterier.
  • Ta en robust tilnærming til kompensering av utslipp.

Les mer om hvordan banken arbeider og hvilke mål som er satt for å komme til netto-null i 2050 i klimarapporten.

Les rapporten her

Fana Sparebank – Net-Zero 2050 targets