Grønn finansiering

Fana Sparebank har utviklet et rammeverk for grønn finansiering i tråd med ICMAs Green Bond Principles.

Rammeverket tar høyde for utstedelse av Grønne obligasjoner fra morbanken så vel som Grønne obligasjoner med fortrinnsrett fra Fana Sparebanken Boligkreditt AS. I tillegg er Grønne Innskudd, etablert i 2016 og basert på tilsvarende prinsipper, inkludert i programmet.

sykler

Kvalifiserte kategorier i rammeverket:

  • Grønne boliger
  • Grønne næringsbygg
  • Ren transport
  • Fornybar energi

Fana Sparebank har innhentet en uavhengig tredjeparts uttalelse (second opinion) om rammeverket fra CICERO Shades of Green. Programmet er gitt karakteren Medium Green.

Fana Sparebank Green Finance Framework

Green Finance Framework Second Opinion

Fana Sparebank Green Covered Bond Introduction

Climate Impact Report fra SWECO

Allocation and Impact Report 2021

Allocation and Impact Report 2022