Det er for tiden mange svindelforsøk. Husk at du aldri skal oppgi sensitiv og personlig informasjon i usikre kanaler som epost, sms og telefon. Les mer om sikkerhet på nett her

Fana Sparebank Boligkreditt

Her finner du Fana Sparebank Boligkreditt AS sine års- og kvartalsrapporter, ratingvurdering, i tillegg til informasjon om låneavtaler og lånebeskrivelser av utstedte obligasjonslån.

Fana Sparebank Boligkreditt AS er heleid av Fana Sparebank med konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet. I hovedsak dreier det som utlånsvirksomhet med høy sikkerhet som finansieres ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Siste rapporter

trapp i kaigaten.png

Årsrapport Fana Sparebank Boligkreditt

Kvartalsrapporter Fana Sparebank Boligkreditt