Fana Sparebank Boligkreditt

Her finner du Fana Sparebank Boligkreditt AS sine års- og kvartalsrapporter, ratingvurdering, i tillegg til informasjon om låneavtaler og lånebeskrivelser av utstedte obligasjonslån.

Fana Sparebank Boligkreditt AS er heleid av Fana Sparebank med konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet. I hovedsak dreier det som utlånsvirksomhet med høy sikkerhet som finansieres ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

 

Siste rapporter

trapp

Kvartalsrapporter Fana Sparebank Boligkreditt