Obs! Økt svindel på SMS

Det har den siste tiden vært flere forsøk på svindel, både via SMS og på e-post. Husk at vi aldri vil be våre kunder om å oppgi sensitiv og personlig informasjon i usikre kanaler. Ta kontakt med oss hvis du mistenker svindelforsøk.

Fana Sparebank Boligkreditt

Her finner du Fana Sparebank Boligkreditt AS sine års- og kvartalsrapporter, ratingvurdering, i tillegg til informasjon om låneavtaler og lånebeskrivelser av utstedte obligasjonslån.

Fana Sparebank Boligkreditt AS er heleid av Fana Sparebank med konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet. I hovedsak dreier det som utlånsvirksomhet med høy sikkerhet som finansieres ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Siste rapporter

trapp i kaigaten.png

Årsrapport Fana Sparebank Boligkreditt