Hvilke forsikringer trenger du som student?

25. august 2020 1 min

Så lenge du bor hjemme er du dekket av foreldrene dine sin innboforsikring, og reiseforsikring frem til du er 21 år. Vi tilbyr Frende forsikringer - hvor det ikke er noen begrensning for hvor lenge tingene dine er dekket av foreldres innboforsikring, så lenge du bor på midlertidig adresse i Norden. Men når du endrer adressen din i Folkeregisteret er du ikke lenger dekket. Da trenger du disse forsikringene: