Uføreforsikring

Hvordan ville din hverdag sett ut dersom du blir ufør? Arbeidsavklaringspengene du får fra NAV utgjør maksimalt 66 prosent av lønnen din. Med en uføreforsikring vil du dempe inntektsreduksjonen som oppstår ved arbeidsuførhet.

Ta utgangspunkt i din privatøkonomi, livssituasjon og eventuelle forsikringer gjennom arbeidsgiver, når du skal velge hvilke dekninger du ønsker. Premien vil avhenge av alder og hvilken forsikringssum du velger. Du kan når som helst redusere avtalt forsikringssum eller si opp forsikringen.

 

Logg inn og bestill forsikring

par kysser pa kinnet
Bilde av Torbjørn Kørra

Torbjørn Kørra Grande

Leder Forsikring

Du kan velge mellom to uføreforsikringer

Uførekapital med forskuttering

Denne forsikringen gir deg en månedlig utbetaling ved midlertidig arbeidsuførhet, samt utbetaling av restkapital dersom du senere skulle bli erklært varig arbeidsufør. Rett på forskuttering inntreffer hvis du har vært minst 50% sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Hvis du på et senere tidspunkt blir erklært varig arbeidsufør, utbetales det som ikke allerede er utbetalt av forsikringssummen, som en engangserstatning.

  • Utbetales skattefritt
  • Forsikringsbeløpet kan disponeres etter eget ønske

Uførekapital

Denne forsikringen gir deg en engangsutbetaling ved minst 50% varig arbeidsuførhet. Forsikringssummen utbetales, i sin helhet, tidligst to år etter at arbeidsuførheten inntrådte.

  • Utbetales som et skattefritt engangsbeløp
  • Erstatningsbeløpet kan disponeres etter eget ønske

Kontakt oss for et godt forsikringstilbud