Dødsfallforsikring

Pass på dine nærmeste dersom det verste skulle skje. Hva skjer med din familie dersom en av hovedforsørgerne går bort? Med dødsfallforsikring gir du de etterlatte viktig økonomisk trygghet og sikkerhet. Forsikringen gjør det enklere å beholde huset, gi økonomisk frihet og håndtere løpende utgifter.

Dødsfallforsikring passer alle som har gjeld og/eller forsørgeransvar. Forsikringen utbetales skattefritt som et engangsbeløp og gir de etterlatte økonomisk handlefrihet.

For å få dødsfallsforsikring må du levere helseerklæring.

Gå til egenerklæringsskjema

Logg inn og bestill forsikring

rosa blomster
Bilde av Truls

Truls Gullaksen

Autorisert Forsikringsrådgiver

Om forsikringen

  • Kan kjøpes av personer mellom 18-70 år
  • Varer fram til fylte 80 år
  • Valgfri forsikringssum
  • Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp
  • Forsikringstaker bestemmer fritt hvem som skal få utbetalt forsikringssummen ved død
  • Utbetalingen er skattefri, og kan disponeres etter eget ønskeKontakt oss for et godt forsikringstilbud