Samfunnsansvar

I over 140 år har Fana Sparebank hatt et sterkt og nært forhold til samfunnet rundt oss. Vi som sparebank har mulighet til å sette av en stor del av årsoverskuddet til allmennyttige formål. Dette kunne vi aldri ha gjennomført uten våre kunder.

veiviser floyen.png