Samfunnsansvar

I over 140 år har Fana Sparebank hatt et sterkt og nært forhold til lokalsamfunnet. Vi som sparebank setter av en stor del av årsoverskuddet til allmennyttige formål.

Vi gir tilbake til samfunnet på forskjellige måter: Vi støtter og deltar på viktige arrangementer i regi av våre samarbeidspartnere, våre ansatte deltar på dugnader til støtte for viktige formål og vi støtter enkeltpersoner som jobber for at vi skal få det bedre sammen.

Vi holder også selv arrangementer i forbindelse med utdeling av våre gavemidler hvert år. De største arrangementene våre er Gavekalas for barn og ungdom i sommerhalvåret, og Bærekraft i Bergen - vi går sammen for FNs bærekraftsmål, dette blir gjennomført i i vinterhalvåret.

jenter mottar pris