Åpenhetsloven

Vi jobber for å drive banken på en ansvarlig måte, og er opptatt av at alle skal ha like retter. Vi ønsker å sikre at leverandørene våre har det samme fokuset. Vi stiller krav til etterlevelse av UN Global Compact sine ti prinsipper for ansvarlig næringsliv til våre leverandører og samarbeidspartnere.

Gå til UN Global Compact

kaffekopp i vindu

Kort om åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven har et todelt formål, og pålegger virksomheten en informasjonsplikt, og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Les om Åpenhetsloven på Forbrukertilsynets sider

 

Oppfølging av leverandører og forretningspartnere

Banken har satt i gang et omfattende arbeid for å kartlegge våre leverandører og forretningspartnere. Denne kartleggingen er et grunnlag og premiss for aktsomhetsvurderingene.

Denne karleggingen setter føringer for hvem av bankens leverandører og forretningspartnere som krever ytterligere oppfølging. Det er viktig å understreke at den potensielle risikoen det opereres med i disse vurderingene ikke er risikoer for banken, men for det, eller de menneskene som berøres.

Les redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for Fana Sparebank

 

Lurer du på noe?

Kontakt banken dersom du har spørsmål om bankens aktsomhetsvurderinger, eller du ønsker å varsle om kritikkverdige forhold.

Kontakt bankens bærekraftsgruppe

Vi i Fana Sparebank vil svare på din henvendelse innen tre uker.