Åpenhetsloven

Vi jobber for å drive banken på en ansvarlig måte, og er opptatt av at alle skal ha like retter. Vi ønsker å sikre at leverandørene våre har det samme fokuset. Vi stiller krav til etterlevelse av UN Global Compact sine ti prinsipper for ansvarlig næringsliv til våre leverandører og samarbeidspartnere.
Her kan du etter hvert lese våre aktsomhetsvurderinger av bankens verdikjede.

Gå til UN Global Compact

torgallmenningen.png

Kort om åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven har et todelt formål, og pålegger virksomheten en informasjonsplikt, og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Les om Åpenhetsloven på Forbrukertilsynets sider

 

Oppfølging av leverandører

I løpet av det kommende året skal banken sette i gang med et omfattede arbeid som skal kartlegge våre leverandører og forretningsforbindelser som vil lage et grunnlag og premiss for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

I denne kartleggingen vil det bli tydelig hvem som skal følges tettere opp. Det er viktig å understreke at risikoen det opereres med i disse vurderingene ikke er risikoen for banken, men for det, eller de menneskene som berøres.

 

Lurer du på noe?

Har du spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med verdikjeden vår?

Kontakt bankens bærekraftsgruppe

Vi i Fana Sparebank vil svare på din henvendelse innen tre uker.