Bærekraftsprisen

Bærekraftsprisen utdeles for å fremme bedrifter, som bruker bærekraftsmålene for å innovere sin forretningsmodell. Hvert år deler Fana Sparebank og Bergen Næringsråd ut bærekraftsprisen, for øke bevisstheten rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. 

Nominér en kandidat her

Vinner av bærekraftsprisen 2022 Norengros K.J. Brusdal, på scenen sammen med Bergen Næringsråd og Fana Sparebank. Vinneren holder bærekraftsprisen, mens resten applauderer.

Nominer din kandidat til årets Bærekraftspris

Hva er formålet med prisen?

Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. Fana Sparebank og Bergen Næringsråd vil inspirere flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn - både nå og i fremtiden. Bedrifter som ser de globale utfordringene som en mulighet, kan nomineres til årets Bærekraftpris. 

Kriterier

Den nominerte skal

 • Være en bedrift.
 • Ha gjennomført ett eller flere initiativ for en bærekraftig utvikling.
 • Være en inspirasjon for andre og skape verdi. 
 • Ha nedfelt bærekraft i sine strategier og handlingsplaner, og ha levert målbare resultater for dette arbeidet.

Kjenner du til en bedrift som fortjener å vinne bærekraftsprisen? Nominer en kandidat! 

Nominer en kandidat

Nominasjonsfrist: 7. november, 23:59

Juryen består av

 • Lisbet K. Nærø, Adm. direktør, Fana Sparebank, leder av komiteen
 • Bjørn Haugland, Adm. direktør Skift - Næringslivets klimaledere
 • Marit Warncke, Ordførerkandidat Bergen Høyre
 • Sveinung Jørgensen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole
 • Lars Jacob Tynes Pedersen, Professor ved Norges Handelshøyskole

 

Jurysekretær:

 • Nicoline Wiederstrøm, Bergen Næringsråd
 • Susanne Nagelsen Ørbeck, Fana Sparebank

Hva er FNs bærekraftsmål?

September 2015 vedtok FNs generalforsamling 17 globale bærekraftsmål, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her.