Bærekraftsprisen


Vi ønsker å løfte frem de bedrifter som bruker bærekraftsmålene for å innovere sin forretningsmodell. I den anledning deler Fana Sparebank og Bergen Næringsråd ut en Bærekraftspris hvert år. Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål.

Nominasjon for Bærekraftsprisen 2022 er nå avsluttet. 

 

Nominer din kandidat til årets Bærekraftspris.

baerekraftsmaalene.png

Vi ønsker å løfte frem de bedrifter som bruker bærekraftsmålene for å innovere sin forretningsmodell. I den anledning deler Fana Sparebank og Bergen Næringsråd ut en Bærekraftspris hvert år. Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål.

Én tredjedel av tiden har allerede løpt fra oss. For fem år siden, i september 2015 vedtok FNs generalforsamling 17 globale bærekraftsmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Nominasjon for Bærekraftsprisen 2022 er nå avsluttet. 

Hva er formålet med prisen?

Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål. Fana Sparebank og Bergen Næringsråd ønsker å løfte virksomheter og bedrifter som ser de globale utfordringene som en mulighet. Sammen skal vi med dette inspirere flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn - både nå og i fremtiden.

 

Kriterier:

Den nominerte skal

  • Være en bedrift.
  • Ha gjennomført ett eller flere initiativ for en bærekraftig utvikling.
  • Være en inspirasjon for andre og skape verdi. 
  • Ha nedfelt bærekraft i sine strategier og handlingsplaner, og ha levert målbare resultater for dette arbeidet. 

 

Juryen består av:

Lisbet K. Nærø, Adm. direktør, Fana Sparebank, leder av komiteen
Bjørn Haugland, Adm. direktør Skift - Næringslivets klimaledere
Marit Warncke, Adm. direktør, Bergen Næringsråd
Sveinung Jørgensen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole
Lars Jacob Tynes Pedersen, Professor ved Norges Handelshøyskole
Ethan McChristian, student, leder i NHHS Green Team

Jurysekretær: 
Nicoline Wiederstrøm, Bergen Næringsråd
Karianne Johnsen Landa, Fana Sparebank