Kultur

Sammen støtter vi lokalsamfunnet. 
Fana Sparebank ønsker å bidra til et bredt kulturliv og tilbud av kulturelle opplevelser i regionen. Vi skal bidra til formål som aktivt jobber med utvikling av kulturlivet som kommer samfunnet til gode. 

Søknad innenfor denne kategorien er åpent hele året, les mer og sendt inn søknad. 

Søk gavemidler

damer pa kunstutstilling