Oppdatering av kundeinformasjon

I løpet av kort tid vil du som kunde hos oss motta et skjema for oppdatering av kundeinformasjon, dette gjøres i et kundeerklæringsskjema. Bankene i Norge er lovpålagt å innhente og oppdatere informasjon løpende om alle kundene våre. Dette gjelder både for privatpersoner, bedrifter, lag og organisasjoner.

Kultur

Sammen støtter vi lokalsamfunnet. 
Fana Sparebank ønsker å bidra til et bredt kulturliv og tilbud av kulturelle opplevelser i regionen. Vi skal bidra til formål som aktivt jobber med utvikling av kulturlivet som kommer samfunnet til gode. 

Søknad innenfor denne kategorien er åpent hele året, les mer og sendt inn søknad. 

Søk gavemidler

damer pa kunstutstilling