Næring

Sammen skaper vi stor økonomisk vekst i regionen. Vi ser stor verdi i å støtte gründere fra næringsliv og områdene som gir oss økonomisk løft. Ved hjelp av gavefondet skal vi være med på å stimulere tiltak som har å gjøre med utvikling av næringslivet.

Støtte kan skje direkte til foreninger, gjennom nærings- og bransjesamarbeid innenfor næringslivet, og/eller arrangementer og konferanser som er tilrettelagt for dette segmentet.

Søk gavemidler

 

bygning i os med raadgivere