Bærekraftsprisen 2019

Årets bærekraftspris vil deles ut under årsmiddagen til Bergen Næringsråd fredag 15. november 2019. Nå har vi åpnet for nominasjon.

vinner_baerekraftsprisen2018.png

Nominasjon

Sammen med Bergen Næringsråd ønsker Fana Sparebank å løfte frem de bedrifter som bruker bærekraftsmålene for å innovere sin forretningsmodell. Formålet med prisen er å øke bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål.

Nominasjon for 2019 er nå avsluttet. Vinner vil blå kåret fredag 15. november. 

Fjorårets vinner

Fjorårets vinner av «Bærekraftsprisen» var Grieg Gruppen og Statsminister Erna Solberg delte den ut i Grieghallen i Bergen. En av juryens begrunnelser for at nettopp Grieg Gruppen vant, var at de har implementert bærekraftsmålene i hele konsernets forretningsstategier. - Ved å være en del av en bærekraftig utvikling er vi med på å gjøre verden til et litt bedre sted, men det gir oss også et konkurransefortrinn, fortalte Elna Katrine Grieg i Grieg Gruppen. De opplevde stor internasjonal anerkjennelse for tildelingen.

For å markere opprettelsen av prisen ble det tildelt en ærespris til Sir David Attenborough for hans livslange arbeid med å formidle kunnskap om natur og dyreliv i en sårbar verden. Attenborough mottok prisen i London 1. november 2018 i Den Norske Klub, som forøvrig huset den norske kongefamilien under andre verdenskrig. Mannen som blir omtalt som Storbritannias nasjonalskatt fortalte om et stort engasjement i Storbritannia i forhold til rydding av plast i naturen, men påpekte at industrielt overfiske på verdensbasis utgjør en større trussel for liv på jorden og løftet frem bærekraftsmål nr 13, «Stoppe klimaendringene» og 14, «Liv under vann» som to av de viktigste målene i vår tid.

Det er utvilsomt at foregangsbedrifter i havbyen Bergen som driver bærekraftig vil være til inspirasjon også for andre. Formålet med «Bærekraftsprisen» er å løfte frem de som virkelig utgjør en forskjell og kan vise til konkrete initiativ for en bærekraftig utvikling som samtidig skaper verdi, og øker bevissthet rundt bærekraft og FNs 17 bærekraftsmål.Prisen består av skulptur som symboliserer "Den blå planeten" med smeltende is ved polene og laget av billedhugger Arne Mæland

Bærekraftsprisen_02.jpg

Kriterier for «Bærekraftsprisen 2019» er:

Den nominerte skal
• Være en bedrift.
• Ha gjennomført ett eller flere initiativ for en bærekraftig utvikling.
• Være en inspirasjon for andre og skape verdi.
• Ha nedfelt bærekraft i sine strategier og handlingsplaner, og ha levert målbare resultater for dette arbeidet.

Juryen består av:

Nils Magne Fjereide (juryleder), Styreleder, Fana Sparebank
Bjørn Haugland, Adm. direktør, Norge 203040
Marit Warncke, Adm. direktør, Bergen Næringsråd
Sveinung Jørgensen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole
Lars Jacob Tynes Pedersen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole
Lisbet K. Nærø, Adm. direktør, Fana Sparebank
Siri Jerndahl, Masterstudent, Norges Handelshøyskole

Jurysekretær: Marianne Wik Sæthre, Fana Sparebank og Ole Reinert Berg-Olsen, Bergen Næringsråd.