Dette ser banken etter når du søker kredittkort

Ny forskrift har gitt strengere regler for kredittkort og annen usikret gjeld. Her er noe av det banken ser etter når kredittkortsøknader blir vurdert.

kundemote 1600.jpg

Den nye forskriften gjelder for usikret gjeld, blant annet kredittkort og forbrukslån. Det betyr strengere krav til dokumentasjon, betjeningsevne ved økt rente og gjeld i forhold til inntekt.

– For de som søker kredittkort vil de to viktigste punktene være at samlet gjeld ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, og at man skal tåle en renteoppgang på fem prosent. Har du forholdsvis høyt boliglån, og studielån eller annen usikret gjeld, vil du derfor kunne få avslag, sier direktør for kreditt i Fana Sparebank, Bjarne Amundsen.

"

Har du forholdsvis høyt boliglån, og studielån eller annen usikret gjeld, vil du derfor kunne få avslag.

Bjarne Amundsen, direktør for kreditt i Fana Sparebank

to kredittkort.jpg

Nytt regelverk

Det nye regelverket trer i kraft umiddelbart, men ble introdusert som retningslinjer allerede i 2017. Dersom du ønsker å lese de nye forskriftene i sin helhet kan du gjøre det her.

Fana Sparebank er blant de som har fulgt retningslinjene siden 2017. Det betyr at vi ikke trenger å gjøre andre, eller nye vurderinger enn vi har gjort tidligere.

Likevel kan den nye forskriften bety at flere som tidligere har fått kredittkort fra banker, nå får avslag. Det kan være flere årsaker, blant annet at all gjeld til sammen utgjør mer enn fem ganger inntekten. Her teller altså all gjeld – studielån, andre kredittrammer, forbrukslån og boliglån.

– Det finnes likevel en unntaksregel som sier at kunder som ikke tilfredsstiller kravene om betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt kan få innvilget kredittkort med en kredittramme på inntil 25.000 kroner dersom kunden ikke har kredittkort fra før.

Fana Sparebank oppfordrer alltid til fornuftig bruk av kredittkort. Dersom du er usikker på hvordan du bør bruke kredittkort kan du lese mer her. Er du usikker på om du bør søke om kredittkort kan du booke et møte med en av våre rådgivere.