Fana Sparebank i front med ny rentenedsettelse

08. mai 2020

Vi har besluttet å sette ned boliglånsrenten ytterligere med inntil 0,40 prosentpoeng. Endringen skjer med umiddelbar virkning. Samlet sett har banken redusert boliglånsrentene med inntil 1,40 prosentpoeng siden mars. Det gir bankens kunder den største rentenedsettelsen i markedet til nå.