Fana Sparebank i front med ny rentenedsettelse

Vi har besluttet å sette ned boliglånsrenten ytterligere med inntil 0,40 prosentpoeng. Endringen skjer med umiddelbar virkning. Samlet sett har banken redusert boliglånsrentene med inntil 1,40 prosentpoeng siden mars. Det gir bankens kunder den største rentenedsettelsen i markedet til nå.

fasaden på fana sparebanks kontor i sentrum.jpg

"

Vi følger opp med en rask tilpasning av boliglånsrenten

Administrerende direktør, Lisbet K. Nærø.

Portrettmal-contentsak-lisbet-bilderamme.png

– Boliglånsrenten settes ned med inntil 0,40 prosentpoeng i denne runden, og vi har med dette gjennomført reduksjoner på til sammen inntil 1,40 prosentpoeng. Bankens kunder får dermed gleden av den største rentenedsettelsen til nå i markedet.

Norges Bank satt sist torsdag ned styringsrenten til null. Til forskjell fra situasjonen i mars, da sjokkvirkningene knyttet til koronakrisen hadde størst påvirkning på markedsforholdene, har prisen på penger falt. Dermed ligger forholdene til rette for en god tilpasningen i kundebetingelsene også.

- Det er viktig for oss at vi fortsatt gjennomfører renteendringene med tilnærmet umiddelbar virkning. Derfor har vi i likhet med de to foregående justeringene besluttet å iverksette rentenedgangen uavhengig av ordinære varslingsfrister. Dette koster oss mye, men i disse ekstraordinære tidene ønsker vi å bidra til at kundene blir tatt ekstra godt vare på, sier Nærø.

Fana Sparebank har ved utgangen av april innvilget avdragsutsettelse for nær 1.000 lånekunder, og ivaretar også økte behov for tilpasning i blant annet mellomfinansiering der bytte av bolig har tatt lenger tid enn tidligere.

– Vi oppfordrer fortsatt alle som opplever problemer om å ta kontakt med oss så raskt som mulig, slik at vi kan sette i verk hjelpetiltak før situasjonen blir uhåndterlig, avslutter hun.

Etter gjennomføringen av rentenedsettelse for utlånskundene vil det følge at innskuddsrentene bli redusert tilsvarende.

Renteendringen trer i kraft allerede fra fredag 15. mai for både eksisterende og nye kunder. Beste boliglånsrente for lån innenfor 75% av boligverdi vil etter endringen være 1,65 prosent. Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.