Folkets pris for FNs bærekraftsmål tildelt Aktivt Pusterom

11. mars 2021 2 min

Aktivt Pusterom er en ideell organisasjon som arbeider for å bidra til bedret helse og livskvalitet blant samfunnets sårbare, med særlig fokus på fosterbarn og barn med tiltak i barnevernet. Vinneren av Folkets pris for FNs bærekraftsmål bidrar til et inkluderende samfunn, mindre ulikhet innen helse og til å skape bånd mellom generasjoner.