Hva er egentlig egenkapital, og hvorfor trenger du det?

Skal du kjøpe bolig? Hvis svaret er ja, lurer du kanskje på hva banken egentlig mener med kravene som stilles til egenkapital. Banken kan ikke låne deg hele beløpet du trenger, vi kan låne deg mesteparten, men du må også inn med en liten sum selv – denne summen er din egenkapital.

Sparegris.jpg

Egenkapital er penger du har spart selv

Hovedregelen er at du kan få boliglån på 85% av det boligen koster. Det vil si at du selv må ha 15% av kjøpesummen i egne oppsparte midler. Dette kan for eksempel være penger fra salg av en annen bolig, penger du har spart på BSU konto (boligsparing for ungdom), forskudd på arv, eller andre sparepenger.

Hvor mye kan jeg låne med min egenkapital?

Du kan selv regne kjapt på hva du kan få i lån ved å dele sparebeløpet ditt på 0,15. Dersom du for eksempel har spart 300.000kr, kan du få kr 300.000/0,15= 2.000.000 i boliglån.

Husk at du må trekke fra andre omkostninger, som for eksempel eierskiftekostnader og avgifter. Nøyaktig hva disse andre kostnadene er, vil variere etter hvilken type bolig du ser på. Du finner kostnadene i prospektet for boligen.

Hva om jeg ikke har egenkapital?

Dersom du har lite eller ingen oppsparte midler, kan du få hjelp av familie eller venner som befinner seg i en stabil økonomisk situasjon. Denne hjelpen er ofte i form av foreldre som stiller som realkausjonist. Dette betyr at banken stiller tillegssikkerhet i kausjonistens bolig. Dersom du ikke betaler lånet ditt, kan banken i ytterste konsekvens selge realkausjonistens bolig, og innfri ditt boliglån.

En annen måte å skaffe seg egenkapital på er å ta opp et privat lån, eller å leie bolig i en periode mens du sparer penger. Dersom du er under 34 år, anbefaler vi å spare i BSU. 

Det går også an å kjøpe sammen med en partner og slik øke lånebeløpet. Dersom du kjøper bolig sammen med andre, anbefaler vi å skrive en samboerkontrakt.

Små summer kan gi store utslag på lånebeløpet ditt, derfor anbefaler vi deg å starte sparingen i dag!

Les mer om boliglån her