Markedsuro og sparing i fond

20. mars 2020

Børsene verden over har vært sterkt preget av spredningen av koronaviruset. I tillegg har fallende oljepris forsterket uroen. Fallende verdier påvirker alle som har plassert sparemidler i fond og aksjer. Det store spørsmålet i slike situasjoner er hvordan man skal forholde seg til dette. Selge? Kjøpe mer? Sitte i ro? Det er ingen enkel fasit på dette, men all tidligere erfaring går i retning av at man er tjent med å holde på posisjonene til markedene henter seg inn igjen.