Markedsuro og sparing i fond

Børsene verden over har vært sterkt preget av spredningen av koronaviruset. I tillegg har fallende oljepris forsterket uroen. Fallende verdier påvirker alle som har plassert sparemidler i fond og aksjer. Det store spørsmålet i slike situasjoner er hvordan man skal forholde seg til dette. Selge? Kjøpe mer? Sitte i ro? Det er ingen enkel fasit på dette, men all tidligere erfaring går i retning av at man er tjent med å holde på posisjonene til markedene henter seg inn igjen.

en stigende graf.jpg

Visste du at vi tilbyr en helt unik Grønn Sparekonto? Les mer om hvordan spare penger og samtidig bidra til å stoppe klimaendringene her.

Hvordan tolker vi situasjonen?

Det vi kan si om koronaviruset og konsekvensene for markedet, er at det vil gå over. Vi vet imidlertid ikke når. Vi vet heller ikke hvor mye pandemien vil påvirke og skade økonomien før vi får gjenopprettet en normalsituasjon. Aksjemarkedene påvirkes av analyser, vurderinger og enkeltmenneskers adferd. Et trekk ved prisfastsettelsen av aksjer er at det er fremadskuende; Det er fremtiden som teller. Når aktørene ikke klarer å se for seg hva som vil skje i overskuelig fremtid, er det som regel den negative siden som vinner. Den samme tankegangen kan brukes for å vurdere hva vi kan vente når usikkerheten reduseres og vi - og børsene - begynner å se lyset i enden av tunnelen. Da kommer også grunnlaget for en normalisering.

Sparing i fond

Sparing i fond skal ha et langsiktig perspektiv. Det er fordi man nettopp skal ta høyde for at nedgangstider vil inntreffe, men at den forventede avkastningen skal gi merverdi over tid. Vi har respekt for at den aktuelle krisen er spesielt alvorlig, men den kommer til å gå over. 

Basert på det som her er sagt: Vårt generelle råd er å holde seg til den planen man har med sparing i fond. Sparer du med en lang tidshorisont, viser historikken at du kommer best ut av det med å holde på posisjonene. Risikoen som oppstår ved å selge i dårlige tider, er at man ikke klarer å komme seg ombord igjen før det er for sent. Tenk på følgende: Siden aksjemarkedene stiger over tid, er det slik at det er verre å gå glipp av alle oppgangene enn å unngå nedturene.

Spareavtalens egenart

Vi oppfordrer gjerne til regelmessig sparing i fond. En månedlig sum som tar litt av overskuddslikviditeten og settes til side for fremtidig nytte og glede. I tider med fall og nedgang plukker spareavtalene med seg andeler til lavere kurser. Det hjelper til med å redusere den gjennomsnittlige kostprisen, noe man tjener på over tid. Spareavtalenes grunnleggende egenskaper tilsier at det er mye fornuft i å beholde dem - særlig i nedgangstider. Med et langsiktig perspektiv på sparingen, bør man til og med vurdere å starte nye avtaler i urolige tider.

portrettbilde av finansdirektør.png

"

Vi har stor respekt for at det er vanskelig å vite hva man skal gjøre når verdiene faller som de gjør nå. Vi har ikke fasiten, men for de aller fleste vil det beste rådet være å holde hodet klart og posisjonene intakt. I fondssparing er det slik at det er viktigere å være med på oppgangene enn å unngå nedgangstider.

Kim Fordyce Lingjærde, Finansdirektør Kapitalmarked

Trenger du sparetips fra en av våre dyktige rådgivere? 

Book et digitalt møte


Kundesenteret holder åpent:

Mandag - torsdag: 08-20

Fredag: 09-20