Nå er eiendomshandelen heldigital

Pressemelding: Som en av de første i landet tilbyr nå Fana Sparebank heldigitalt eiendomsoppgjør. – Et viktig løft for kundene og for banken, sier administrerende direktør, Lisbet K. Nærø.

heldigital handel 1600.jpg

Elektronisk eiendomsoppgjør, som er helt unikt i verdenssammenheng, har lenge vært et viktig satsningsområde for bransjen, og Fana Sparebank har vært pilot i samarbeid med Evry for prosjektet.

Banken er også blant de første bankene i landet med elektronisk samtykke. Det betyr at kunder slipper å legge ved all dokumentasjon, som banken henter automatisk fra skattemelding, arbeidsgiver og eiendomsregister.

– Vi har de siste årene hatt et stort fokus på heldigitale tjenester, med automatiserte og effektive låneløyper. Heldigital eiendomshandel er siste tilskudd, som gjør hele oppgjøret langt mer effektivt for både kjøper og selger, sier Nærø.

smau_2.jpg

Alle sparer tid

I mai i 2019 gjennomførte Fana Sparebank den første heldigitale handelen. Det betyr at kunder ikke lenger må sende dokumenter i posten.

Dermed sparer både kunden, banken og eiendomsmegleren tid, og oppgjøret går langt mer effektivt. Med en heldigital låneprosess, var dette siste brikken som måtte på plass for å få en digital løsning av hele prosessen.

Kraftige samfunnsbesparelser

Statens Kartverk og Eiendom Norge har beregnet at elektroniske eiendomsoppgjør kan gi samfunnsbesvarelser på 2,8 milliarder kroner.

Daglig leder i Fana Sparebank Eiendom, Gerhard Lygre, er svært glad for det digitale oppgjøret.

– Det gir kortere ventetid, som kommer kunden til gode. Når oppgjøret går heldigitalt kan vi være mer effektive, og bruke mer tid på god oppfølging av kundene våre, sier Lygre.

Heldigitalt eiendomsoppgjør vil tre i kraft for både Himla Eiendomsmegling og Fana Sparebank Eiendom.