Informasjon fra Skatteetaten angående skattemeldingen 2023

06. mars 2024 1 min

I forbindelse med skattemeldingene for 2023 vil Skatteetaten fordele lån og renter likt mellom medlåntakere. Det betyr at hvis du har lån sammen med andre, for eksempel med en ektefelle eller foreldre, bør dere sjekke at lån og renter er fordelt riktig mellom dere i skattekortet og skattemeldingen