Som en av de første bankene i verden har vi signert FNs klimainitiativ innen finans

Som en av stifterne av prinsippene av FNs klimainitiativ innen finans, forplikter vi oss til jobbe mot å nå FNs 17 bærekraftsmål og Parisavtalen.

lisbet-foran-FN-bygget-content-700.png

Fana Sparebank er en av de første bankene i verden til å signere FNs nye prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Som en av stifterne av FNs klimainitiativ innen finans, forplikter vi oss til jobbe mot å nå FNs 17 bærekraftsmål og Parisavtalen. Sammen med 130 andre banker fra alle verdens hjørner signerte vår administrerende direktør Lisbet Nærø i dag initiativet som har blitt omtalt som det hittil mest betydningsfulle partnerskapet mellom FN og den globale banknæringen.

"

Det er fantastisk for en lokal sparebank fra Bergen å få muligheten til å være med på dette.

Lisbet K. Nærø

Den offisielle lanseringen av prinsippene fant sted under FNs generalforsamling i New York, 22. september 2019.

- Det er fantastisk for en lokal sparebank fra Bergen å få muligheten til å være med på dette. Vi er en av de få stiftere av disse prinsippene som er så sentrale for en bærekraftig fremtid.

FNs klimainitiativ signering.jpg

Med denne avtalen forplikter vi oss til å bruke våre virksomhet til å støtte og drive fremover de grunnleggende endringene som er nødvendige i økonomi og livsstil, for at vi skal oppnå økt velstand for nåværende og kommende generasjoner. Som det står skrevet i Prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, er vi overbevist om at våre kunder og virksomheter lykkes best i et inkluderende samfunn basert på menneskeverd, likhet og bærekraftig bruk av naturressurser. Fana Sparebank forplikter seg til å være transparent med hensyn til våre positive og negative innvirkninger på mennesker og planeten. Vi vil fokusere der vi har størst påvirkningskraft - i vår kjernevirksomhet. Vi vil sette og implementere ambisiøse mål for å skalere opp positive- og møte eventuelle negative konsekvenser i tråd med globale og lokale mål.

"

Hvis alle bare bidrar litt, kan vi nå målene sammen.

Lisbet

prinsippene for klimainitiativet.png

- Prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet vil gi Fana Sparebank et effektivt rammeverk for systematisk å identifisere og gripe nye forretningsmuligheter skapt av den gryende økonomien for bærekraftig utvikling, og samtidig gjøre det mulig for banken å identifisere og håndtere relaterte risikoer effektivt. Hvis alle bare bidrar litt, kan vi nå målene sammen, avslutter Lisbet.

Les pressemeldingen her.

logo_responsible banking.png