Som en av de første bankene i verden har vi signert FNs klimainitiativ innen finans

22. september 2019 1 min

Som en av stifterne av prinsippene av FNs klimainitiativ innen finans, forplikter vi oss til jobbe mot å nå FNs 17 bærekraftsmål og Parisavtalen.