Utdeling av Grønn Bonus

24. mai 2022 3 min

Gjennom vårt produkt Grønne Innskudd deler vi, sammen med kunder, ut en årlig grønn bonus til formål som kundene er med på å bestemme. Bakgrunnen for Grønne Innskudd er at banken garanterer at midlene blir brukt til å finansiere bærekraftige formål. I praksis vil grønne innskudd finansiere utlån som kvalifiseres som grønt i henhold til bankens rammeverk for grønn finansiering.